Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

Program profilaktyczny dla uczniów klas I.

W miesiącu lutym, uczniowie klas I będą realizowali program „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”, którego celem jest edukacja na temat kleszczy i chorób odkleszczowych. Program organizowany jest przez Fundację „Aby Żyć” we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Kleszcze to pajęczaki, które przenoszą groźne choroby, m.in. boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Ich liczba z roku na rok globalnie się zwiększa, a jednocześnie cora ...

Popołudnie z 10

Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich- "Klub Młodzieżowy „Popołudnie z 10” W ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasta Włocławek w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Celem projektu jest ...

Ferie z 10

W dniach 27 stycznia- 7 lutego w naszej szkole odbywały się półkolonie zimowe. Brało w nich udział 30 uczniów z naszej szkoły oraz z SP 14. Uczniowie bardzo aktywnie spędzili te dwa tygodnie odwiedzając między innymi Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum Etnograficzne, Bibliotekę Publiczną, KPCEN, Galerię Sztuki Współczesnej oraz Nadleśnictwo. Obyło się również spotkanie z przedstawicielami PCK na temat pierwszej pomocy oraz z panią ze Straży Miejskiej. Ostatniego dnia uda ...

Co dalej po VIII klasie?

To pytanie niejednego nastolatka. Nasi ósmoklasiści stoją przed wyborem szkoły ponadpodstawowej i przyszłego zawodu. By im to ułatwić zaprosiliśmy doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, p. Izabelę Pałucką na dwugodzinne warsztaty . Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem i mamy nadzieję, że spożytkują wiedzę, którą zdobyli podczas zajęć. 22 stycznia 2020 r. realizująca warsztaty pani doradca zawodowa spotkała się także z rodzicami ósmoklasist ...

Odpowiedzialność karna nieletnich

Był to temat spotkania klasy V b i VI a. W dniu 15.01.2020 r. gościliśmy dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji współpracujących aktywnie z naszą szkołą- p. Tomasza Czapskiego i p. Adama Jesionowskiego. Uczniowie mieli możliwość pozyskania informacji dotyczących różnych zachowań, które pojawiają się w szkole, a które są ścigane prawem. Czy można obrażać, stosować agresję fizyczną lub słowną wobec kolegi, nauczyciela? Co z wagarami, papierosami, także elektronic ...

Szkolny Tydzień Praw Dziecka i Człowieka.

Prawa dziecka i prawa człowieka to ważne punkty w oddziaływaniach wychowawczych naszej szkoły. W grudniu uczniowie obchodzili Szkolny Tydzień Praw Dziecka i Człowieka. Przypomnieli sobie w jakich dokumentach spisane są ich prawa oraz szczegółowo omówili różne prawa, które czasami wydają się oczywiste, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. W czasie lekcji, spotkań uczniowie rozmawiali o swoich prawach oraz obowiązkach, o konsekwencjach ich naruszania. Główne motto to: ” ...

Bezpieczne ferie 2020 ze Strażą Miejską

W dniu 22 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczno-wychowawcze ph: "Bezpieczne ferie 2020", które przeprowadziła Pani Aneta Kuczyńska z "Patrolu szkolnego" Straży Miejskiej we Włocławku. Uczniowie klas: Va, Vb, VIa, VIb, VIc obejrzeli prezentację multimedialną, a także wysłuchali bardzo ciekawej prelekcji. Pani Aneta Kuczyńska mówiła nie tylko o zasadach bezpiecznych zabaw zimowych, ale także o ogólnych zasadach bez ...

Bezpieczne ferie z WOPR

W środę 22 stycznia naszą szkołę odwiedzili panowie z WOPR-u. Ratownicy opowiadali uczniom jak bezpiecznie zachowywać się w czasie ferii, podczas pobytu nad wodą, na lodowisku, co robić w sytuacji zagrożenia, jak prawidłowo wezwać pomoc. Spotkanie było bardzo pouczające, ale miejmy nadzieję że nasi uczniowie nie będą musieli korzystać z tej wiedzy i bezpiecznie spędzą ferie. ...

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 21 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babi i Dziadka przygotowana przez uczniów klas 3. Dziadkowie miło spędzili czas przy ciastku i herbatce, a wnuczęta chwalili się swoimi umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Na zakończenie spotkania dziadkowie zostali obdarowani medalami, zdjęciami oraz kwiatami. Wszyscy zebrani miło spędzili czas. ...

Dbam o moje bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych

Pod takich hasłem w dniu 7 stycznia 2020 r. zaproszony gość - Pani Aneta Kuczyńska z "Patrolu szkolnego" Straży Miejskiej we Włocławku przeprowadziła zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w zespołach Oa i Ob. Zajęcia były bardzo ciekawe i pożyteczne a atmosfera spotkań bardzo miła. W przeprowadzeniu zajęć p. Anetę Kuczyńską wsparła szkolna pani pedagog Patrycja Włoczewska. Dzieci z klas Oa i Ob wzięły także udział w konkursie plastycznym pt: "Bezpieczne zabawy zimą". Najp ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |

Partnerzy

Samba-AnaCom sp. z o.o.
Elmehurt
Kolonie
MAWI
PCK Włocławek
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Ośrodek Szkolenia Motorowodnego
Sanplast