Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

Spotkanie z KeSeM-em


Dnia 28 maja uczniowie klas Ia, Ib, IIa, IIb i IIIb brali udział w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez Studio Reklamy Trójka oraz Kujawską Spółdzielnią Mleczarską KeSeM w ramach projektu: Pogłębienie wiedzy i świadomości konsumentów na temat tradycyjnych kefirów, twarogów, masła i śmietan oraz zwiększenie rozpoznawalności i poprawa wizerunku produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz systemu "Jakość Tradycja". Celem projektu jest zachęcenie dzieci w wieku szkolnym do spożywania wytworzonych tradycyjnymi metodami produktów nabiałowych wyróżnionych znakiem :Jakość Tradycja". Program ma uświadomić dzieciom ważny udział w piramidzie żywieniowej produktów nabiałowych oraz korzyści wynikające z wprowadzenia do diety produktów naturalnych.