Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

UWAGA RODZICE- NABÓR 2019/2020


Klasa pierwsza - rok szkolny 2019/2020

DRODZY RODZICE, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku informuje, że od 1 marca zaczną się zapisy dzieci do I klasy. Obowiązek dotyczy dzieci urodzonych w 2012r. oraz dzieci starszych jeśli miały odroczony obowiązek szkolny. Dzieci urodzone w 2013r. mogą zacząć naukę w klasie I na podstawie decyzji rodzica (jeśli dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne lub posiada opinię z Poradni). Chcąc zapisać dziecko do I klasy należy zgłosić się do sekretariatu szkoły i pobrać druki. Zapisy trwają do 22 marca 2019r. Prosimy o dokonanie zapisu w terminie.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2019/2020

Obowiązek dotyczy dzieci urodzonych w 2013 roku. Chcąc zapisać dziecko do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO należy zgłosić się do sekretariatu szkoły i pobrać druki lub dokonać zapisu poprzez stronę NABORU ELEKTRONICZNEGO. Na stronie internetowej: wloclawek.przedszkola.vnabor.pl, po zalogowaniu się: login to pesel dziecka, hasło każdy tworzy sam, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły do 22 marca 2019r. Dzieci urodzone w 2014r. mogą rozpocząć edukację
w oddziale przedszkolnym na podstawie decyzji rodzica.