Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

W łąkowych klimatach


„W zachwycie nad łąką, czyli ortograficzne podróże motyla Emanuela” pod takim tytułem odbył się naszej szkole V TURNIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Organizatorami konkursu byli: Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku ,Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku; a współorganizatorami Urząd Miasta Włocławek, Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Kujawsko– Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. W Turnieju startowali uczniowie klas V i VI z 8 włocławskich szkół podstawowych oraz szkoły z Cyprianki, Kruszyna i Lubienia Kujawskiego posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) lub ogólne trudności w nauce. Szkołę reprezentował pięcioosobowy zespół.
Turniej zakresem tematycznym i umiejętnościami obejmował zagadnienia dotyczące łąki. Uczniowie mieli możliwość wykazać się umiejętnościami literackimi, plastycznymi oraz umiejętnością związaną z zastosowaniem technologii informacyjnej. Turniej składał się z trzech jednocześnie odbywających się części: konkursu wiedzy w formie gry dydaktycznej „Kraina łąki” dotyczącej tematyki konkursu (2 uczestników); konkursu plastycznego pt.„W świecie motyli” (2 uczestników); konkursu informatycznego „Święto łąki” (1 uczestnik). Punkty z trzech zadań były sumowane, co stanowiło podstawę do podsumowania konkursu i wyłonienia zwycięskiego zespołu szkolnego. W Turnieju najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 22 (z Zespołu Szkół nr 9) i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10. Nagrody rzeczowe otrzymali i uczniowie i zwycięskie szkoły. Poza tym nagrodzono najlepszych uczniów w konkursie plastycznym, informatycznym i grze dydaktycznej, a także wszystkich pozostałych uczestników.
Tego samego dnia miało miejsce podsumowanie konkursu fotograficznego i konkursu literackiego. Obydwa dotyczyły tematyki łąki. W konkursie literackim nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: P. Dzika - I m.; N. Pietrzak –II m; M. Śmietana – III m.(II i III miejsce wraz z uczniami innych szkół).