Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

Popołudnie z 10


Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku
Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich- "Klub Młodzieżowy „Popołudnie z 10”

W ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasta Włocławek w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego poprzez możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, kształcenie kompetencji społecznych, a tym samym wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz procesu integracyjnego ze społeczeństwem. Projekt będzie realizowany na terenie SP 10 we Włocławku od 7 I 2020 do 4 I 2021r. Dofinansowanie projektu ze środków wynosi: 41677,55 zł
Kwota całkowita projektu wynosi 57977,55 zł. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia będą się odbywały w małych, dziesięcioosobowych grupach, w godzinach popołudniowych na terenie naszej szkoły. Prowadzić je będą nauczyciele, pedagodzy „10”.
Nasza oferta

 „Coś z niczego” – warsztaty plastyczno-ekologiczne
 „W labiryntach matematyki” – zajęcia z matematyki
 „One, two, three – mówisz TY” - zajęcia z języka angielskiego
 „Niemiecki?- No jasne” -zajęcia z języka niemieckiego
 „Popołudnie z robotyką, czyli zbuduję, zaprogramuję”– zajęcia z informatyki
 „Akademia dobrego samopoczucia”- zajęcia warsztatowe
 „Wiem, kim chcę być” – zajęcia warsztatowe
 Szkoła dla rodziców: Wiem, kim chce być moje dziecko”, „Rozumiem moje dziecko”


Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w zajęciach. Pierwszeństwo udziału mają osoby objęte opieką socjalną.

Wkrótce spotkanie organizacyjne