Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI


EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 WE WŁOCŁAWKU
26 IX-2 X 2011
- 1. X - VI TURNIEJ pod hasłem „W krainie mchu i paproci…..”
- 6. IX – 3. X – szkolna czytelnia i sala 308 - wystawa pt. „ Galaktyka dyslektyka”
- udział w warsztatach twórczych dla uczniów z dysleksją pt. „Okiem żuka”– 27.09.2011, Galeria Sztuki Współczesnej; prowadząca: mgr Małgorzata Jabłońska, pedagog sztuki
- 5. X – przedstawienie pt. „Las wita was” połączony z minikonkursem ortograficznym
- 30. IX - inauguracja Szkolnego Turnieju Ortograficznego
- Malowanie poezji- konkurs plastyczny wokół tematyki drzew – M. Traczyk 28 IX, godz. 13.45, szkolna świetlica: biorą udział uczniowie z problemami w czytaniu i pisaniu
- Z kaligrafią za pan brat - Konkurs pięknego pisania – klasy I-VI inauguracja -30 IX
- tablice informacyjne dla uczniów i rodziców (na parterze, na 1 piętrze i gabinecie pedagogów): „Czytamy dzieciom” , „Galaktyka dyslektyka”
- „Tydzień Przyjaźni dla Dysleksji" - indywidualne rozmowy z uczniami przejawiającymi szczególne problemy w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
- „Czytajmy razem"- w czasie przerw w gabinecie pedagogów; zabawa-ćwiczenia w czytanie w parach z dziećmi przejawiającymi kłopoty w czytaniu, zachęcanie uczniów do podejmowania pracy nad techniką i rozumieniem przeczytanego tekstu
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie kierowania uczniów z zaniżonym poczuciem własnej wartości na Trening Pewności Siebie
- Przygotowanie i rozpowszechnienie wśród nauczycieli materiałów dot. dostosowań wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w nauce; a dla rodziców i uczniów ulotki
- udział w zajęciach proponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Pedagogiczną KPCEN