Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

Zebrania z rodzicami


26 i 27 październik 2015
(poniedziałek i wtorek)
zebrania dla rodziców

26 – 27 X zebrania klasowe dla klas I-III (wg grafiku)

9 XI zebrania dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych/ Rodzice dzieci objętych pomocą logopedyczną z oddziałów 0a i 0c – zebrania klasowe w dniu 9 XI poprzedzone są spotkaniem z logopedą, które odbędą się dla 0 a o godz. 16.00, dla 0 c o godz. 16.30 (w sali 105- gab. logopedy)

26 X godz. 16.15- 16.30 zebranie klasowe ogólne dla kl. IV-VI; 16.30 do 17.30 zebrania indywidualne

26 X godz. 15.30-16.15– zebranie rad oddziałowych (tzw.trójki klasowe):
- kl. IV, V, VI – sala 209 – prowadzi p. A. Kulińska
- kl. 0-II -sala 215 – prowadzi p. K. Żywica
- kl. III – sala 213 – prowadzi p. A. Lewandowska