Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

Ppor. Stanisław Zaleski


Nasz szkoła - uczniowie, nauczyciele, rodzice - już drugi rok opiekuje się grobem ppor. Stanisława Zaleskiego oficera 1 suwalskiego pułku strzelców (późniejszy 41 suwalski pułk piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego).

Na jego grobie widnieje napis:
„Ś.P. / STANISŁAW / SARJUSZ-ZALESKI / PODPORUCZNIK 1-GO SUWALSKIEGO PUŁKU STRZELCÓW / POLEGŁ NA POLU CHWAŁY POD LIDĄ / DNIA 16 KWIETNIA 1919 R. MAJĄC LAT 20”
wlocl.trad002.JPG

Ppor. Zaleski odznaczył się w kilku akcjach bojowych i jest wymieniony w historii 41 suwalskiego pp jako ZALEWSKI, ale na liście strat jako ZALESKI.
Na początku 1919 r. oddziały niemieckie opuszczały wileńszczyznę i grodzieńszczyznę. W ślad za nimi nadciągała Armia Czerwona ...
Dn. 8 marca 1919 r. I batalion suwalskiego pułku strzelców natarł na wieś Szpilki w rej. Szczucina (obecnie Białoruś).
Kompanie 1-a i 3-a wsparte silnym ogniem artylerii i ciężkich karabinów maszynowych, śmiało i energicznie ruszyły naprzód. Nieprzyjaciel, zaskoczony silnym ogniem i zdecydowanym natarciem, opuścił stanowiska i rzucił się do bezładnej ucieczki, napotykając na własnych tyłach oddziały polskiej kawalerii. W natarciu tym odznaczył się ś.p. podporucznik Zalewski, który celnym ogniem karabinów maszynowych zadawał nieprzyjacielowi ciężkie straty.

W nocy z 15 na 16 kwietnia 1919 r. suwalski pułk uderzył na Lidę (kompanie 1, 3 i 7 oraz kompania ckm). Nie udało się zaskoczyć bolszewików. Po całodziennej walce zdobyto przedmieście Słobódka i dworzec kolejowy. Kompanie 1 i 3 ruszyły na Lidę.
Na ulicach wywiązała się walka, w której zostali zabici: porucznik Felicjan Rotkiewicz – dowódca 3-ej kompanii i podporucznik Stanisław Zalewski.

Walki w Lidzie trwały do 17 kwietnia, kiedy to do boju weszły bataliony 5 i 6 pułków piechoty legionów. W dniu 19 kwietnia 1919 r. suwalski pułk strzelców podjął obiadem Naczelnego Wodza, który na prośbę dowódcy pułku i oficerów zgodził się zostać szefem pułku.