Menu

Informacje

Polecamy strony

Wzorowi absolwenci szkoły

Medal został wprowadzony decyzją Rady Szkoły z 3 III 1993r. Od 1993 do roku 2000 medal otrzymywali uczniowie kl.VIII od czerwca 2000 otrzymują uczniowie kl.VIII i VI ( w związku z reformą oświaty) , od 2001 r. uczniowie klas VI, a od 2019 r uczniowie kla VIII. We wcześniejszych latach wzorowi uczniowie otrzymywali nagrody książkowe. Od roku 1997 wprowadzono również medal Zasłużony Absolwent.

REGULAMIN MEDALU WZOROWY ABSOLWENT
(Obowiązujący obecnie)

Medal może otrzymać absolwent szkoły z bieżącego roku szkolnego, tj. uczeń klasy VIII, który spełnia następujące warunki;
W klasie IV-VII na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen 4,75 i wyżej oraz jedną z dwóch najwyższych ocen ze sprawowania; dopuszcza się sytuację, że uczeń w jednej z wymienionch klas uzyskał średnią niższą niż 4,75, a wyższą niż 4,5.
W klasie VIII na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,0 i najwyższą ocenę ze sprawowania.
Medal przyznaje Rada Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej. Wniosek sporządza się na określonym druku.
Rada Szkoły zastrzega sobie prawo cofnięcia decyzji w związku ze stwierdzeniem faktu, iż postawa ucznia nie jest odpowiednia. Decyzja Rady jest ostateczna.
Rada Szkoły prowadzi rejestr wniosków i wydanych medali oraz Księgę Pamiątkową, która zawiera zdjęcia i podpisy nagrodzonych absolwentów.
Medal wręcza się w dniu zakończenia roku szkolnego przez klasy VIII.
Do medalu absolwent otrzymuje dyplom.
Wychowawca klasy dokonuje zapisu na świadectwie o przyznaniu medalu.

 

REGULAMIN MEDALU ZASŁUŻONY ABSOLWENT

Medal został wprowadzony decyzją Rady Szkoły z 3 III 1993 r.
Medal może otrzymać absolwent szkoły z bieżącego roku szkolnego, który spełnia następujące warunki;
uzyskał średnią ocen na koniec klasy VIII nie niższą niż 4,0 i jedną z dwóch pierwszych ocen ze sprawowania;
pracował w ministerstwach Rzeczpospolitej Uczniowskiej lub jej władzach; pracował w innych organizacjach działających na terenie szkoły; szczycił się osiągnięciami sportowymi, naukowymi, kulturalnymi; reprezentował szkołę na zewnątrz odnosząc sukcesy;inne, uzasadnione przyczyny.
Medal przyznaje Rada Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, Rzeczpospolitej Uczniowskiej lub innej organizacji szkolnej. Wniosek sporządza się na oddzielnym druku.
Decyzja Rady jest ostateczna. Rada zastrzega sobie prawo cofnięcia decyzji przy stwierdzeniu niewłaściwej postawy ucznia.
Medal wręcza się w dniu zakończenia roku szkolnego przez klasy VIII.
Wychowawca dokonuje wpisu na świadectwie o przyznaniu medalu.
Uczeń otrzymuje stosowny dyplom.
Rada Szkoły prowadzi rejestr wniosków i wydanych dyplomów oraz Księgę Pamiątkową, która powinna zawierać zdjęcia i podpisy wyróżnionych uczniów.


1970/1971

Wychowawcy:

Wanda Kraszewska
Janina Szcześniewska
Danuta Seklecka
Maria Gerynowicz

Bojakowska Małgorzata
Daczkowska Teresa
Majczyńska Beata
Mrozowicz Barbara
Nadarzyńska Krystyna
Piasecka Małgorzata
Rojewska Maria
Janiszewska Ewa
Lewandowska Wiesława
Matusiak Maria
Balik Irena
Bartosiewicz Anna

 

1971/1972

Wychowawcy:

Elżbieta Wielgomas
Genowefa Ciesielska
Zofia Rojewska
Krystyna Sochacka


Grzesik Elżbieta
Ostojska Anna
Stasiak Bogumiła
Szarecki Wojciech
Kamińska Barbara
Łagodzińska Maria
Wurst Anna
Zieliński Marek

 

1972/1973

Wychowawcy:

Anna Kwiatkowska
Elżbieta Wielgomas
Leokadia Jędrzejczak
Romana Lorenc


Grzywacz Andrzej
Szołyga Anna
Zielińska Maria
Ziółkowska Irena
Adamkiewicz Dorota
Krzyżanowska Beata
Wąsikiewicz Wiesława
Gogołek Bożena
Kaczalska Anna
Kawalec Dorota
Kranc Dorota

 

1973 / 1974

Wychowawcy:

Bogumiła Piasecka
Helena Sicińska
Antonina Walczak


Nowak Danuta
Parzyński Tomasz
Szarecka Ewa
Szatkowska Halina
Wiedeński Waldemar
Kowalczyk Piotr
Zaczeniuk Beata
Zimna Jolanta
Bury Małgorzata
Dąbek Iwona
Jaskólska Małgorzata
Plichta Małgorzata
Zalewski Cezary

 

1974 / 1975

Wychowawcy:

Krystyna Sochacka
Helena Sicińska
Maria Maciąga


Świątecka Teresa
Łagodzińska Halina
Faligowska Barbara

1975 / 1976
 
Wychowawcy:

Bożena Bożenda
Anna Stawicka
Anna Milke


Bukalska Katarzyna
Czajkowska Grażyna
Jagła Iwona
Radecka Beata
Szatkowska Jolanta
Trybiński Daniel

1976 / 1977

Wychowawcy:

Helena Sicińska
Anna Gerwatowska
Bożena Pytlak

 

Jankowski Janusz
Kosińska Beata
Michałowska Ewa
Markwart Paweł
Gryglewska Bogumiła
Bińkowska Ewa

 

1977 / 1978
 
Wychowawcy:

Elżbieta Woźniak
Romana Lorenc
Anna Gerwatowska

 Cieślewicz Krzysztof
Gerwatowska Tamara
Rykowska Anna
Śmigielska Elżbieta
Świerska Izabela
Faligowska Maria
Kasiorek Dorota
Zakrzewska Maria
Gajdzińska Jolanta
Szulczewska Grażyna
Termanowska Lidia


1978 / 1979

Wychowawcy:

Maria Szatkowska
Barbara Celmer
Alina Kamińska

 Celmer Justyna
Krysztofiak Anna
Radecka Monika
Korzeniewska Joanna
Szatkowska Grażyna
Weber Dorota
Kasiorek Agata
Komorowska Elżbieta
Sobczyk Iwona
Przekwas Jarosław
Rogowska Marzena
Skolimowska Małgorzata

 1979 /1980

Wychowawcy:

Zofia Rakowska
Krystyna Sochacka
Zbysław Nowowiejski

Bukalska Joanna
Flaszak Danuta
Grzelaczyk Teresa
Rykowska Elżbieta
Szachewicz Beata
Wasiluk Barbara
Antkowska Jolanta
Latopolska Ewa
Piasecka Honorata
Pogodziński Adam
Faligowski Marek

1980 /1981

Wychowawcy:

Anna Milke
Krystyna Tężycka
Bogumiła Piasecka

Dykczyński Piotr
Korczak Ireneusz
Piasecka Anna
Szatkowska Iwona
Wiśniewski Piotr
Budnik Andrzej
Skonieczna Małgorzata
Łęcka Joanna

1981/1982

Wychowawcy:

Anna Nowak
Elżbieta Woźniak

 

Skrzypińska Jolanta
Bednarowicz Małgorzata
Przekwas Sławomir
Stolcman Ewa
Szatkowska Anna


1982/1983

Wychowawcy:

Romana Lorenc
Iwona Miszczyszyn

Niwiadomska Barbara
Piskorski Tomasz
Rogowska Ewa


1983/1984

Wychowawcy:

Alicja Kamińska
Krystyna Sochacka

 Lorenc Robert
Nowak Katarzyna 
Postawka Marta

1984/1985

Wychowawcy:

Anna Milke
Maria Szatkowska

 Złotucha Agata
Jakubowska Małgorzata
Danielewicz Dorota


1985/1986

Wychowawcy:

Krystyna Tężycka
Alicja Kamińska

 Kolibowska Katarzyna
Czerwińska Marzena
Karpińska Edyta
Żółtowska Maria

1986/1987

Wychowawcy:

Bogumiła Piasecka
Zofia Rakowska

 Berent Katarzyna
Wójcik Eliza
Pniewski Tomasz
Mikołajczyk Edyta
Podraza Agnieszka
Radgowska Renata


1987/1988

Wychowawcy:

Elżbieta Woźniak
Anna Gerwatowska

 Woźniak Anita
Jędrzejewska Małgorzata
Sochacka Agnieszka
Słomkowski Artur
Komorowski Marcin                                                     


1988/1989

Wychowawcy:

Anna Milke
Barbara Berent

 Sochacka Anna
Stróżański Marcin
Jasiewicz Marcin
Ochmański Paweł
Wdzięczny Marcin
Krzemińska Karina
Rogowski Marek
Ziemecki Zbigniew


1989/1990

Wychowawcy:

Elżbieta Woźniak
Barbara Berent
Anna Gerwatowska

 

Berent Piotr
Kułaczkowska Małgorzata
Łukomska Małgorzata
Pantuchowicz Nell
Jakubowski Ireneusz
Zawadzki Mariusz
Nowak Joanna
Krzemiński Jarosław
Kotowski Jarosław
Sadowska Aneta
Komorowska Milena

 1990/1991

Wychowawcy:

Barbara Berent
Grażyna Kucharczyk
Krystyna Tężycka

Lassota Lidia
Majewski Daniel
Piotrowska Aleksandra
Śmigielska Aleksandra
Udałowska Aleksandra
Walnik Agnieszka
Wojciechowska Ewa
Zaklikowska Tatiana
Bajek Tomasz
Dąbrowska Agnieszka
Jakubowski Marcin
Kulpa Rafał
Lepka Piotr

1991/1992

Wychowawcy:

Zofia Rakowska
Halina Alesińska-Jóźwiak
Halina Kowalczykiewicz

Falkowski Arkadiusz
Kamiński Artur
Kaszewska Dorota
Konińska Magdalena
Oblas Ewa
Oleksiak Anna
Piwoński Arkadiusz
Polak Agnieszka
Słomska Karolina
Wasiak Bartłomiej
Witczak Aleksandra
Zasada Aleksandra
Mularczyk Przemysław


1992/1993
Wychowawcy:

Ilona Składanowska
Halina Kowalczykiewicz


WZOROWY ABSOLWENT:
 
Ciesielska Joanna
Durma Daria
Durma Dariusz
Gołembiewska Sylwia
Skoczylas Magdalena
Stróżański Michał
Tomalak Bartłomiej
Wdzięczny Łukasz

 1993/1994
Wychowawcy:

Wiesława Dzwonkowska
Anna Kwiatkowska
Anna Markowska
WZOROWY ABSOLWENT:

Wierzbicka Anna
Wróblewska Emilia 
Lewandowska Anna
Compa Przemysław
Grunt Wioletta
Woźniak Katarzyna
Sturlis Gabriela
Szperka Anita
Kubiak Agnieszka
Łukomska Agnieszka
Kulpa Emila
Sakwa Paulina
Tomalak Katarzyna
Gramza Alicja
Konkolewska Agnieszka
Olszewska Edyta

1994/1995
Wychowawcy:

Anna Zacharek
Elżbieta Michałek
Krzysztof Żywica
Barbara Berent
WZOROWY ABSOLWENT:
Lewandowska Monika
Falkowska Aleksandra
Dębowska Agnieszka
Skoczyłas Agnieszka
Szczęsna Anna
Ziębińska Oliwia
Żebrowska Renata
Barańska Anna
Żelazek Iwona
Brzezińska Aleksandra
Konwerska Anna
Krupińska Ewa
Krysztoforska Marta
Jaskólska Magdalena
Koperska Izabela
Kolanowska Marta
Górska Anna

1995/1996
Wychowawcy:

Halina Kowalczykiewicz
Krystyna Tężycka
Violetta Szymańska
WZOROWY ABSOLWENT:

Musiał Kinga
Marciniak Paweł
Kamińska Justyna
Budzeniusz Izabela
Orłowska Anna
Pałucka Monika
Ochmańska Alicja
Sarżaliński Łukasz
Drąg Małgorzata
Uzarska Katarzyna
Pomarańska Kamila
Nowakowska Aleksandra
Strzelecki Tomasz
Śmiłowicz Arkadiusz
Pilarski Łukasz
Piwoński Mariusz
Wlizła Marcin

1996 / 1997
Wychowawcy:

Zofia Rakowska
Halina Aleksińska-Jóźwiak
Anna  Milke

WZOROWY ABSOLWENT:

Szybieniecka Agata
Sosińska Ewa
Adamczak Małgorzata
Gralik Anna
Wierzycka Anna

ZASŁUŻONY ABSOLWENT:

Plichta Dominika

 1997 / 1998
Wychowawcy:

Agata Seweryńska
Ilona Składanowska
Anna Kwiatkowska

WZOROWY ABSOLWENT:

Gajewska Paulina
Gawrońska Marta
Gawroński Marcin
Koperski Marcin
Łabiszewska Agnieszka
Siepsiak Andrzej

 1998/1999
Wychowawcy:

Krzysztof Żywica
Anna Markowska
Elżbieta Michałek

WZOROWY ABSOLWENT:

Michalski Bartłomiej
Szałkiewicz Aleksandra


1999/2000
Wychowawcy klas VIII:

Grzegorz Matusiak
Anna Zacharek
Halina Kowalczykiewicz
Joanna Ala-Brudzińska


WZOROWY ABSOLWENT:
KLASY  VIII

Wielgomas Jakub
Wielgomas Eliza
Politowska Dagmara
Neumann Ewelina
Gontarek Maciej
Stokowska Anna
Wysińska Justyna
Wilińska Joanna
Pałucka Aneta
Dajos Marcin
Gawin Monika
Musiał Agnieszka
Nieznańska Paulina
Polatowska Karolina
Syrocka Izabela
Sznabel Małgorzata
Ziółkowski Łukasz
Szulencki Paweł
Paczkowska Monika
Kurdybacz Ewelina
Lewandowska Karolina
Jaworski Tomasz
Serafin Natalia
Szajerski Paweł


Wychowawcy klas VI:

Zofia Rakowska
Mirosław Traczyk
Iwona Janiczek

WZOROWY ABSOLWENT:
KLASY VI
Onyśków Wojciech
Orłowska Iga
Domowicz Konrad
Kłudkowska Karolina
Krygier Katarzyna
Klimek Krzysztof
Tomaszewska Kinga
Ostrowska Izabela
Pawlak Dominika
Nowakowski Dominik
Kaźmierczak Marek
Lewandowski Marcin
Gontarek Agnieszka
Gołembiewska Anna
Szymkowska Marita
Kempska Sandra
Kopaczewska Agnieszka
Sobierajski Dawid


2000 /2001
Wychowawcy:

Ewa Zasada
Anna Kwiatkowska
Iwona Składanowska


WZOROWY ABSOLWENT:

Fus Agnieszka
Pniewska Paulina
Tomczak Martyna
Kosztowna Milena
Tomczak Malwina
Winiecka Marietta
Rusicka Marta
Łuczak Paulina
Adamczak Katarzyna
Korpalska Kamila
Lewandowska Ewa
Orłowski Michał
Smolińska Joanna
Kołodziejczak Katarzyna
Olszewska Kamila
Wilczyńska Justyna
Sikorska Paulina
Lipigórska Maja

 2001 /2002
Wychowawcy:

Urszula Zielińska
Halina Aleksińska – Jóźwiak
Joanna Wojciechowska
Violetta Szymańska
Krystyna Tężycka
Dorota Stolcman

WZOROWY ABSOLWENT:

Domowicz Klaudia
Izydorkiewicz Ewa
Jóźwiak Sandra
Królikowska Daria
Ostrowska Xymena
Sztyburska Monika
Szajerski Krzysztof
Tkaczyk Katarzyna
Wilińska Katarzyna
Józwicki Maciej
Bisiorowski Rafał
Ciesielski Michał
Grabowski Maciej
Kuczewski Łukasz
Fedyniuk Adam
Banasiewicz Bartosz
Siedlaczek Krzysztof
Sikorska Angelika
Wyrzykowski Michał
Stypińska Olga
Seklecka Magdalena
Wziątka Marta
Hinz Marta
Chyćko Krzysztof
Galczak Dawid
Majewski Wojciech
Gołębiowska Ewelina
Godyń Katarzyna

ZASŁUŻONY ABSOLWENT:

Dzielędziak Agnieszka
Raniszewska Agata
Szymański Mateusz

2002 /2003
Wychowawcy:

Andrzej Gołębieski
Zofia Rakowska
Grażyna Kobielska
Joanna Lewandowska
Anna Markowska
Iwona Janiczek


WZOROWY ABSOLWENT:

Bączkowski Maciej
Siedlaczek Joanna
Składanowska Daria
Synak Rosanna
Szanecka Ewa
Wojciechowski Jakub
Ziółkowska Emilia
Kosztowna Anna
Szafrańska Róża
Dudkiewicz Nikoletta
Kujawski Adam
Brzeski Rafał
Kubiak Aleksandra
Kujawski Karol
Łanowska Patrycja
Łupina Magdalena
Mularska Milena
Świerska Monika
Wiśniewska Ewelina
Brzyszcz Agnieszka
Celmer Mikołaj
Celmer Katarzyna
Kucharska Justyna
Lewandowska Olga
Pawłowska Anna
Płatek Karolina
Rutynowski Hubert
Szałczyńska Marta
Wyrwicka Magdalena
Woźniak Sonia
Sztubecka Justyna
Trafas Anna
Wyszomirska Natalia


ZASŁUŻONY ABSOLWENT:

Banaszczyk Monika
Nieznański Wojciech

 

2003 /2004
Wychowawcy:

Mirosław Traczyk
Anna Kwiatkowska
Marta Szkopińska
Halina Kowalczykiewicz
Iwona Składanowska
Paulina Michalska-Piesczek

 
WZOROWY ABSOLWENT:

Gawroński Adam
Łukomski Feliks
Ogrodziński Patryk
Spuziak Paulina
Badowska Julia
Bisiorowski Robert
Dądalski Dawid
Graczyk Ewelina
Maciejewska Maja
Marszałek Norbert
Martynowska Grażyna
Nitecki Michał
Olszewska Katarzyna
Promianowski Marcin
Rudzińska Justyna
Stachowiak Michał
Zasada Katarzyna
Banaszczyk Łukasz
Rybicki Łukasz
Barańska Natalia
Dolata Dominika
Galczak Dagmara
Jankowska Joanna
Jeziorski Mateusz
Krawczuk Pola
Maniuk Tomasz
Rakoca Aleksandra
Gościańska Iga
Krzeszewska Paulina
Lewandowska Monika
Markowska Żaneta
Siedlecka Karolina
Stankiewicz Michał
Potyrała Anna

ZASŁUŻONY ABSOLWENT:

Jaworski Adrian
Szymkowski Dawid
 

2004/2005
Wychowawcy:

Halina Aleksińska – Jóźwiak
Dorota Stolcman
Krzysztof Żywica
Jolanta Sikorska

WZOROWY ABSOLWENT:

Białopiotrowicz Jakub
Eichberger Dominika
Grzesiak Michalina
Grzybowski Antoni
Klemba Izabela
Orłowska Agata
Balcerowski Damian
Chruściel Martyna
Dądalski Patryk
Bazela Adam
Sułkowska Natalia
Świerska Martyna
Nowacka Paula
Przekwas Justyna
Sikorska Weronika
Zygadliński Szymon


2005/2006
Wychowawcy:

Anna Markowska
Violetta Szymańska
Joanna Wojciechowska
Zofia Rakowska

WZOROWY ABSOLWENT:

Kącka Justyna
Jarońska Daria
Gasińska Agnieszka
Augustyniak Wiktor
Arutjunjan Artur
Woźniak Marta
Szymkowska Paulina
Rogowska Patrycja
Kwiatkowska Angelika
Kraskowska Adrianna
Zimna Agnieszka
Miklaszewska Paula
Kuraczyk Marta
Prokopów Karolina
Lewandowska Agnieszka
Banasiewicz Anna
Kurowska Natalia
Kotwicka Ewelina
Kurlapski Paweł 
Makowski Szymon
Antecka Katarzyna
Wodzyńska Natalia
Stolarska Izabela
Szpulecka Anna
Teśka Maja
Maniuk Jakub

2006/2007
Wychowawcy:
Iwona Składanowska
Paweł Soborski
Halina Kowalczykiewicz
Agnieszka Lewandowska


WZOROWY ABSOLWENT:

Augustowski Marcin
Balcerowska Dagmara
Bronowski Adrian
Jóźwicki Marcin
Kolanowska Joanna
Kotfas Dawid
Kotliński Krzysztof
Obuchowicz Jakub
Sumińska Paulina
Szczepańska Magdalena
Szybieniecki Grzegorz
Bączkowska Katarzyna
Katolik Kacper
Lewandowska Marta
Mróz Weronika
Oborska Katarzyna
Rachut Aleksandra
Rembiałkowska Agnieszka
Rucińska Natalia
Strzelewicz Marta
Zimna Katarzyna
Brzezińska Agnieszka
Detmer Adam
Golasińska Weronika
Mossakowska Marta
Piwińska Karolina
Wilińska Maja
Przekwas Jakub

ZASŁUŻONY ABSOLWENT:
 
Spuziak Adrian