Menu

Informacje

Polecamy strony

Pedagog szkolny

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”


Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013” – edycja wiosna. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych poprzez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otaczającej rzeczywistości i zdolności do „zarażania” tym innych.
W ramach „ZTU” na terenie szkoły zorganizowaliśmy wiele działań, w realizację których włączyła się cała społeczność szkoły. Uczniowie klas O-VI wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Na tropie piękna”. Poza tym starsze dzieci – z klas IV-VI przystąpiły do udziału w konkursie literackim pod tym samym hasłem. Najciekawsze prace zostały wysłane do organizatorów kampanii. Prace konkursowe – plastyczne w ostatnim tygodniu czerwca zostaną wyeksponowane w formie wystawy internetowej na stronie naszej placówki (zakładka – pedagog). Uczniowie wybranych klas I-VI wypełniali kupony konkursowe pn. „Mały Odkrywca”. W wielu klasach nauczyciele i pedagodzy szkolni przeprowadzili zajęcia profilaktyczno-wychowawcze wg scenariusza kampanii pn. „Piękno otwiera na świat”. Tegoroczną ideę kampanii – zachwyt nad otaczającym pięknem – realizowaliśmy również podczas imprezy plenerowej pn. „Festiwal nauki” w dniu 3 czerwca 2013 r. w parku im. H. Sienkiewicza.

LINK DO PRAC PLASTYCZNYCH