Menu

Informacje

Polecamy strony

"WF z klasą"


We wrześniu 2013 r. nasza szkoła, jako jedna ze 150 z całej Polski, przystąpiła do pierwszej pilotażowej edycji programu pod nazwą "WF z klasą". Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu " Gazety Wyborczej" i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach w f w polskich szkołach. Poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży jest coraz niższy. Lekcje WF -u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu.

Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów. Jeśli lekcje WF -u wiążą się ze stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. Nauczyciele we współpracy z uczniami mają za zadanie wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – powinny być ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

W ramach tego projektu uczniowie kl. I –VI mieli za zadanie wypełnić ankiety dotyczące wychowania fizycznego. Następnie odbyła się szkolna debata, w czasie której przedstawiciele klas podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi lekcji wf ,i wraz z koordynatorkami akcji na terenie naszej szkoły- p. Iwoną Bronowską i p. Grażyną Kobielską, opracowali swoje propozycje udoskonalenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Wszystkie zadania systematycznie opisujemy na blogu SP 10 , wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznawania się z naszymi dokonaniami. Zapraszamy do zapoznania się z Blogiem SP10. Podsumowanie pierwszego etapu programu  nastąpi w grudniu 2013 r., o jego wyniku poinformujemy Państwa  na naszej stronie internetowej i na łamach Naszej gazetki szkolnej.