Menu

Informacje

Polecamy strony

Logopeda

 Praca logopedy w SP 10

Do zadań logopedy szkolnego należy:

1) prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci z terenu szkoły:

a) diagnoza logopedyczna, w tym prowadzenie badania przesiewowego w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów, czyli terapia logopedyczna indywidualna i grupowa przy stałej współpracy z rodzicami;

2) stała współpraca z nauczycielami szkoły - konsultacje, szkolenia, udział w pracach zespołu przedmiotowego zwłaszcza kształcenia zintegrowanego;

3) wspieranie nauczycielii innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego udział w życiu oddziału przedszkolnego, szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) prowadzenie konsultacji logopedycznej dla rodziców

5) prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy;

6) praca zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, według potrzeb organizacyjnych szkoły;

7) w celu podnoszenia kwalifikacji i bogacenia własnego warsztatu pracy  uczestniczenie w zorganizowanych formach dokształcania i samokształcenia.

 

 

Szkoła posiada dobrze wyposażony gabinet logopedyczny w którym terapię

logopedyczną prowadzą mgr Katarzyna Sieczkowska i mgr Violetta Szymańska .

 GODZINY PRACY LOGOPEDÓW 

KATARZYNA SIECZKOWSKA 

Poniedziałek   9.00-9.45/11.45-13.35

Wtorek            8.45-9.55

Środa              11.45-12.35

Czwartek        8.30-12.30

 

Piątek             10.30-14.00

 

VIOLETTA SZYMAŃSKA

  poniedziałek 12.30-16.00

  wtorek 8.00-16.00

  środa 8.00-16.00

  czwartek 8.00-14.30

  piątek 8.00-12.00