Menu

Informacje

Polecamy strony

Bezpieczne szkoły śródmieścia - 3

Bezpieczne szkoły śródmieścia –bis

Bezpieczne szkoły śródmieścia
– po raz trzeci

Nigdy nie jest tak, aby nie mogło być lepiej. Stąd szkoły ze śródmieścia – Szkoły Podstawowe nr 3, 10, 14 i Gimnazja nr 9 i 14 –ponownie realizują projekt dotyczący poprawy bezpieczeństwa. W nawiązaniu do poprzednich działań i projektu finansowanego przez MSWiA nosi on nazwę „Bezpieczne szkoły śródmieścia –po raz trzeci”. W ubiegłym roku szkolnym był on realizowany pod hasłem „Bezpieczne szkoły śródmieścia –bis”. Do współpracy zostały zaproszone I LO i III LO oraz przedszkola. Podczas realizacji zadań ujętych w działaniach o nazwach: Sportem zwalczamy agresję, Zielone światło dla bezpieczeństwa, Żyj z pomysłem, Młodzi na rzecz bezpieczeństwa szkoły będą współpracowały mi.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ze Strażą Miejską i Policją, z PCK i instytucjami promującymi zdrowie lub zajmującymi się profilaktyką, z WORD, Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną, z  Galerią Sztuki Współczesnej, uczelniami wyższymi i Urzędem Miasta.


Bezpieczne szkoły śródmieścia
po raz trzeci –
Zaproszenie z SP 10 Włocławek


Olimpiada Młodych w ramach sieci KUJAWY wpisana jako jedno z zadań projektu „Bezpieczne szkoły Śródmieścia – po raz trzeci” odbędzie się 24 stycznia o godz. 10.00         w Hali Mistrzów. W tym roku szkolnym olimpiada będzie przebiegała w scenerii zimowej.   W jej programie miedzy innymi: konkurs na wiersz zimowy; konkurencja muzyczna (do wykonania będzie piosenka zimowa solo lub w duecie, może w tle wystąpić chórek); zimowy taniec; konkurs plastyczny collage – bezpieczne ferie; zgaduj-zgadula, w której pytania będą związane z zimą: przyroda zimą, sporty zimowe, zdrowie zimą;  konkurencja polegająca na budowaniu igloo z kartonów oraz konkurencje sportowe: ZBIJAK - gra zespołowa; TRAF DO STREFY - konkurs siatkarski; z zagrywki dolnej mamy trafić piłką do wyznaczonej strefy, WYŚCIG PAJĄKÓW - czworaki odwrotne; wyścig między chorągiewkami; DRUŻYNOWY SKOK Z MIEJSCA - zawodnik wykonuje skok miejsca odbiciem obunóż w przód, następny zawodnik wykonuj skok z miejsca z lądowania poprzednika i tak cały zespół, wygrywa drużyna , która osiągnie najlepszą odległość; WYŚCIG W WORKACH; TUNEL -każda drużyna staje rzędem w rozkroku tak, żeby można przeczołgać się przez utworzony tunel z nóg, każdy zawodnik kładzie ręce na ramionach stojącego przed nim kolegi, zespoły stoją przed linią startu, na sygnał ostatni z rzędu przeczołguje się „ tunelem” i staje na początku swojej grupy, wtedy zawodnik, który jest ostatni robi dokładnie to samo itp. zwycięża drużyna , która pierwsza osiągnie linię mety. Wszyscy uczestnicy olimpiady niech wyglądem przypominają śnieżynki, bałwanki lub dziadków Mrozów (mogą to być całe stroje, elementy itp. koncepcja należy do Was). Ponieważ będzie to karnawał, zatem przewidujemy pląsy z dziadkiem mrozem lub bałwankiem na podsumowanie kolejnej już naszej integracji.


Bezpieczne szkoły śródmieścia
po raz trzeci
Zaproszenie z GIMNAZJUM  nr 14

Gimnazjum nr 14 we Włocławku
w ramach projektu
„Bezpieczne szkoły Śródmieścia - po raz trzeci” zaprasza do udziału w konkursach:konkurs plastyczny na Znak plastyczny lub plakat " Narkotykom i używkom mówimy stop"
Format A 4 - znak plastyczny, A 3 - plakat
Technika - dowolna
Termin - do 30 marca 2014
Rozstrzygnięcie konkursu - maj 2014
konkurs na Ulotkę  "Respektuję prawa autorskie"
Termin - do 28 lutego 2014
konkurs na limeryk lub hasło - "Stop cyberprzemocy"
Termin - do 28 lutego 2014
Prace należy przesłać na adres organizatora.


Wiersze na konkurs literacki