Menu

Informacje

Polecamy strony

Regulaminy i procedury

  1.  Procedury odbioru dziecka ze szkoły.
  2. Zajęcia pozalekcyjne.
  3. Kryteria oceniania 1.
  4. Kryteria oceniania 2.