Menu

Informacje

Polecamy strony

CUDNOLANDIA W „10”

 Cudnolandia w "10" 


Kaligrafia w Cudnolandii

 W dniach 8 i 9 października 2014r w czytelni SP 10 odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji konkurs kaligraficzny dla klas I – III oraz IV – VI.
Uczniowie mieli do przepisania wiersze p. Jacka Cudnego
pt.: „W selera roli” oraz „Wzdłuż i wszerz”. Oto jego wyniki:
W klasach I:
I miejsce – Wiktoria Chojecka kl. I c
II miejsce – Krzysztof Babis kl. I b
III miejsce – Martyna Lewandowska kl. I a
W klasach II:
I miejsce – Kinga Sierakowska kl. II a
II miejsce – Liwia Komorowska kl. II b
III miejsce – Oliwia Radowska kl. II c
W klasach III:
I miejsce – Zofia Chełminiak kl. III b
II miejsce – Karolina Kubiak kl. III b
III miejsce – Kacper Wiklak kl. III c
W klasach IV - V:
I miejsce – Paula Napiórkowska kl. V a
II miejsce – Oscar Ślubowski kl. IV b
III miejsce – Igor Harabasz kl. V b
wyróżnienie: Julia Rojewska kl. IV c
Nikola Sobotowska kl. IV a
W klasach VI:
I miejsce – Elżbieta Kacprowicz kl. VI b
II miejsce – Aleksandra Boruczkowska kl. VI a
III miejsce – Nicola Zawadzka kl. VI b
Gabriela Galińska kl. VI c


Zabawy poetycko – ortograficzne z Jackiem Cudnym

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 10 w dniu 4 października 2014 odbył się IX TURNIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pod hasłem „Z życia lasu”. Turniej zorganizowany był w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Organizatorami byli: Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku; a współorganizatorami Urząd Miasta Włocławek, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, Nadleśnictwo Włocławek, Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku.

Turniej miał na celu aktywizację dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu do wspólnych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wokół tematyki ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej, kształcenie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko wśród uczniów, budzenie wrażliwości na piękno i wartości przyrody oraz piękno ojczystego języka, zwłaszcza wśród dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej światem przyrody, przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W tegorocznej edycji wzięło udział 12 szkół: SP 3, SP 7, ZSI nr 1, SP 10, SP 14, SP 18, SP 20, SP 22, SP 23, SP z Kruszyna, SP z Cyprianki, Zespół Placówek Oświatowych z Lubienia Kujawskiego. Na zakończenie spotkania zabawy poetycko – ortograficzne poprowadził pan Jacek Cudny, autor wierszy i piosenek dla dzieci. Brali w nich udział i uczestnicy turnieju, i ich opiekunowie oraz zaproszeni goście. Wszyscy mieli okazję sprawdzić swoje talenty literackie. Najlepsi zostali przez p. Jacka Cudnego nagrodzeni książkami i audiobukami.

 Zainteresowanych wierszami i piosenkami autorstw a p. Jacka Cudnego zapraszamy na stronę internetową Cudnolandii.


„KUJAWSCY POECI DZIECIOM”

Konkursy są jedną z form  rozwijania zainteresowań, w tym zainteresowań czytelniczych. Edukację czytelniczą najlepiej rozpocząć wśród najmłodszych, czyli dzieci. Stąd zrodził się pomysł, aby zorganizować konkurs plastyczno- literacko dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach pod hasłem „Kujawscy poeci dzieciom”. Konkursem pragniemy rozbudzić zainteresowania literackie i plastyczne; rozwijać wrażliwość estetyczną i wyobraźnię twórczą; wzbogacać warsztat plastyczny i rozwijać różnorodne formy i techniki plastyczne; promować kujawską twórczości.               W tegorocznej, jak i w poprzednich edycjach, dzieci wykonywały prace do wierszy między innym p. Jacka Cudnego.

 

Jacek Cudny

Zamówienie

Drodzy Państwo, moi mili

chcę zamówić towar, czyli

farby bardzo kolorowe:

żółte i pomarańczowe,

a do tego moc czerwieni,

brązu może pięć odcieni,

oraz róż, ale ten dziki.

Proszę przysłać  je z fabryki,

jak co roku, gdzieś na … wrzesień.

Z poważaniem

Wasza Jesień

 

Jacek Cudny

Kasztan

Pewien kasztan najeżony,

tak powiedział do swej żony:

„ Wiesz co żonko, teraz w modzie,

są czapeczki, tak na co dzień.

No i właśnie, właśnie stąd,

abym nie szedł już pod prąd,

poradź żonko mi troszeczkę,

jak załatwić mam czapeczkę”.

Ta odparła: ”Tak się składa,

że na dębie u sąsiada,

każdy beret tam posiada.

Choć to trudne dla mnie będzie,

radzę ci –zostań żołędziem.”