Menu

Informacje

Polecamy strony

Kalendarium 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SP10 - kalendarium

 

 

 

 

 

·         3. IX godz. 8.00 - Msza Święta 

·         3. IX godz. 9.00 - rozpoczęcie roku szkolnego 

·         3. IX po rozpoczęciu roku szkolnego –krótkie spotkanie dla rodziców oddz. przedszkolnych i kl. I 

·         17/18. IX zebranie dla rodziców klas „0" - VIII 

·         18. IX godz. 17.00 - zebranie Rady Szkoły i zebranie Rady Rodziców 

·         22-23.X- zebrania indywidualne z rodzicami 

·         12-13. XII powiadomienie o zagrożeniu nast., oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania, oceną niepozytywną i ocenach przewidywanych 

·         17/18 XII -- zebrania z rodzicami 

·         22. XII -31. XII- zimowa przerwa świąteczna 

·         14. I– 25. I ferie zimowe 

·         do 10. I- ostateczne wystawienie ocen i 10/11.I powiadomienie o ocenach uczniów i rodziców 

·         28. I/29I- rada klasyfikacyjna 

·         4. II - rada plenarna 

·         4. II - godz. 17.00 - Rada Szkoły i Rada Rodziców 

·         5/6. II - ogólne zebrania dla rodziców kl. „O” – VIII 

·         15,16,17 IV egzamin ósmoklasisty 

·         18.IV-23. IV  – przerwa świąteczna wielkanocna 

·         8/9. IV- zebrania indywidualne   

·         14.-15. V-  zebrania z rodzicami: powiadomienie o zagrożeniu oceną ndst., oceną negatywną z zachowania, oceną niepozytywną i przewidywanych ocenach, 

·         do 3 VI -wystawienie ocen 

·         4-5 VI termin składania podań o egzaminy weryfikujące ocenę 

 

  • 11VI - rada klasyfikacyjna kl.  IV-VIII /rada klasyfikacyjna kl.  I-III i oddziałów przedszkolnych
  • 13. VI - zabawa klas III
  • 14. VI – bal ósmoklasistów
  • 12-18 VI termin składania podań o egzaminy poprawkowe
  • 18. VI -rada plenarna
  • 18. VI  godz. 17.00- Rada Szkoły,  Rada Rodziców
  • 19. VI / godz. 12.30 - uroczystość zakończenia roku szkolnego kl. „0”; Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas I-VIII oraz oddziałów przedszkolnych./ 15.30 uroczystość zakończenia roku szkolnego kl. VIII
  • 21. VI zakończenie roku szkolnego kl. I-VIII  

     Godz.8.00 klasy: I-II (w sali gimnastycznej) 

      Godz.9.15 klasy: III (w sali gimnastycznej) 

      Godz.10.15 klasy: IV-V (w sali gimnastycznej) 

      Godz. 11. 30 klasy: VI-VII 

      Rozdanie świadectw uczniom kl. VIII – godz. 10.15 

  • ferie letnie - 22. VI – 31. VIII
  • egzaminy poprawkowe- ostatni tydzień sierpnia- 26./27. VIII

 

 

 

 

 

Uwaga:

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych––  2 XI,  15,16,17 IV (egzaminy ósmoklasisty), 29 IV, 30 IV, 2 V, W tych dniach świetlica czynna w godz. 6.30- 16.30.

O wszelkich zamianach nauczyciel, uczniowie i rodzice będą  powiadamiani.