Menu

Informacje

Polecamy strony

Kalendarium 2017/2018

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W SP10 - kalendarium

 

·        4. IX godz. 8.00 - Msza Święta

·        4. IX godz. 9.00 - rozpoczęcie roku szkolnego

·        4. IX po rozpoczęciu roku szkolnego –krótkie spotkanie dla rodziców oddz. przedszkolnych i kl. I

·        18/19. IX zebranie dla rodziców klas „0" - VII

·        20. IX godz. 16. 00 - zebranie Rady Szkoły i zebranie Rady Rodziców

·        23-24.X- zebrania indywidualne z rodzicami

·        12-13. XII powiadomienie o zagrożeniu nast., oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania, oceną niepozytywną i ocenach przewidywanych

·        13/14 XII -- zebrania z rodzicami

·        23. XII -31. XII- zimowa przerwa świąteczna

·        12. II– 25. II ferie zimowe

·        do 17. I- ostateczne wystawienie ocen i 18.I powiadomienie o ocenach uczniów  i rodziców

·        23. I/ 24 I - rada klasyfikacyjna

·        31. I - rada plenarna

·        31. I - godz. 17.00 - Rada Szkoły i Rada Rodziców

·        1-2. II - ogólne zebrania dla rodziców kl. „O” - VII

·        29.III-3. IV  – przerwa świąteczna wielkanocna

·        19/20. III- zebrania indywidualne ;

·        14.-15. V-  zebrania z rodzicami: powiadomienie o zagrożeniu oceną ndst., oceną negatywną z zachowania, oceną niepozytywną i przewidywanych ocenach,

·        do 5 VI -wystawienie ocen

  • 11/12. VI - rada klasyfikacyjna kl.  IV-VII /rada klasyfikacyjna kl.  I-III i oddziałów przedszkolnych
  • 13. VI - zabawa klas III
  • 18. VI -rada plenarna
  • 18. VI  godz. 17.00- Rada Szkoły,  Rada Rodziców
  • 21. VI / godz. 12.30 - uroczystość zakończenia roku szkolnego kl. „0”; Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas I-VII oraz oddziałów przedszkolnych.

·        22. VI – uroczystość zakończenie roku szkolnego kl. I-VII

·        Godz.8.00 klasy: I-II (w sali gimnastycznej)

      Godz.9.30 klasy: III –IV, V a (w sali gimnastycznej)

      Godz.11.00 klasy: V-VII (w sali gimnastycznej)

  • ferie letnie - 23. VI – 31. VIII
  • egzaminy poprawkowe- ostatni tydzień sierpnia- 27./28. VIII

 

 

 

Uwaga:

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych––  2 XI, 2 I, 30 IV, 2 V, 4 V, 1 VI

W tych dniach świetlica czynna w godz. 6.30- 16.15.

O wszelkich zamianach nauczyciel, uczniowie i rodzice będą natychmiast powiadamiani.