Menu

Informacje

Polecamy strony

Czym skorupka za młodu

Czym skorupka za młodu-  uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego z Włocławka podnoszą swoje kompetnecje"- jest to tytuł projektu w którym biorą udział uczniowie z naszej szkoły.

Celem projektu jeste wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacxyjnych uczniów i ucznennic z miasta Włocławek. poprzez:

- kształtowanie i rozwijanie kompretncji kluczowych w zakresie matematyki, przyrody, informatyki oraz języka angielskiegoi u 1016 uczennic/uczniów z 12 szkół podstawowych Włocławka

- wsparcie 459 uczennic/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych z 13 szkół podstawowych Włocławka

- tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie ekserymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych poprzez wyposażenie 4 pracowni przyrodniczych i utworzenie 4 pracowni międzyszkolnych wyposażonych w sprzęt niezbędny do nauczania metod eksperymentu dla uczniów z 12 szkół

- podniesienie kompetencji 12 nauczycieli przyrody w zakresie wykorzystani metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz 11 nauczycieli do pracy z uczniem niepełnosprawnym

Realizacja projektu zostanie zakończona 30 czerwca 2018

 

W naszej szkole w projekcie biorą udział uczniowe z klas IV-VI. W ramach zajęć rozwijających zostali oni podzieleni na dwie grupy: przyrodniczo-językową oraz matematyczno-informatyczną.