Menu

Informacje

Polecamy strony

Wolontariat

 Klub Wolontariusza

 W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy działalność Klubu Wolontariusza w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

Kim  jest wolontariusz?

 „Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.”

 źródło: www.wolontariat.org.pl

 

 

Uczniowie którzy biorą czynny udział w działalności Klubu:

 

1.                  zaznajomieni zostają z ideą wolontariatu

2.                  propagują wśród innych uczniów znaczenia wolontariatu w Szkole,

3.                  rozwijają postawy życzliwości, otwartości, bezinteresownej pomocy innym,

4.                  biorą udział w obszarze życia społecznego i  środowiska naturalnego,

5.                  uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach z wolontariuszami z innych placówek mających na celu wymianę doświadczeń oraz                                               pozwalający na osobisty rozwój,

6.                  udzielają pomocy koleżeńskiej,

7.                  wspierają wszelkie inicjatywy organizowane na terenie Szkoły oraz w Instytucjach Miejskich

 

           

            Z okazji Dnia Wolontariatu 16 października wspólnie z hipermarketem Auchan świętowaliśmy. W ramach tego dnia uczennice klasy 7b zachęcały osoby przychodzące do Auchana do zakupu jabłek. W zamian za to szkoła otrzymała równowartość sprzedanych tego dnia jabłek.

 

 

 

Koordynator: Justyna Zaborowska