Menu

Informacje

Polecamy strony

Jubileusz

 

W związku z jubileuszem 60-lecia naszej szkoły ogłaszamy konkursy:

1.    Konkurs na projekt logo jubileuszowego – pracę należy wykonać na komputerze w dowolnym programie graficznym i przesłać na adres e-mail: ada_mina@onet.eu Termin nadsyłania prac – do 20 października 2019r. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli.

2.    Konkurs dla klas VI – VIII na prezentację multimedialną wykonaną w PowerPoint’cie pt.”Moja szkoła dawniej i dziś”. Prezentację należy wykonać do 20 października 2019 r. Ważne, aby zachowane były w niej wszystkie cechy dobrej prezentacji np. ujednolicone tło, czcionki bezszeryfowe, minimum 15 slajdów. Prace należy przekazać nauczycielom informatyki na dowolnym nośniku pamięci.

3.    Konkurs dla uczniów klas IV-VIII na krótki wiersz/rymowankę pt. „Szkoła mój przyjaciel”. W pracy należy uwzględnić atrakcyjność przedstawienia tematu, ozdobną czcionkę, własnoręcznie wykonaną grafikę w dowolnym edytorze tekstowym. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: IV-VI i VII-VIII. Należy je przynieść do nauczycieli informatyki w formie wydruku.  Termin – do 20 października 2019r.

Ważne – każda praca winna posiadać imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została wykonana.

Wyniki konkursów będą ogłoszone 10 listopada. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Termin oddawania prac został przedłużony do dnia 20 październik 

 

 

KONKURS LITERACKI NA JUBILEUSZ SP10

Zachęcamy UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI do wzięcia udziału w naszym konkursie „ HISTORIA SZKOLNEJ ŁAWKI ”.
Oczekujemy na samodzielnie napisane prace w dowolnej formie literackiej ( np. opowiadanie, pamiętnik , wiersz – przynajmniej 3 zwrotki , lapbook ).Prace będą oceniane według kryteriów :

realizacja tematu,
środki artystycznego wyrazu,bogactwo języka,
poprawność językowa.

Prace można napisać na komputerze - rozmiar czcionki 12, Times New Roman – przesłać na adres : joannaakacja@wp.pl/ lub własnoręcznie .
Termin składania prac : 02.10.2019 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 listopada na stronie naszej szkoły.
Na zwycięzców czekają nagrody !