Menu

Informacje

Polecamy strony

Popołudnie z 10

 

 

 

 

Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


Klub Młodzieżowy „Popołudnie z 10”

*      W ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasta Włocławek w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

*      Celem projektu jest zapewnienie uczniom atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego poprzez możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, kształcenie kompetencji społecznych, a tym samym wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz procesu integracyjnego ze społeczeństwem.

*      Projekt będzie realizowany na terenie SP 10 we Włocławku od 7 I 2020 do 4 I 2021r.

*      Dofinansowanie projektu ze środków wynosi: 41677,55 zł

*      Kwota całkowita projektu wynosi 57977,55 zł

*      Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

*      Zajęcia będą się odbywały w małych, dziesięcioosobowych grupach, w godzinach popołudniowych na terenie naszej szkoły. Prowadzić je będą nauczyciele, pedagodzy „10”.

                                                                   Nasza oferta

Ø  - „Coś z niczego”  – warsztaty plastyczno-ekologiczne

Ø  - „W labiryntach matematyki” – zajęcia z matematyki

Ø  - „One, two,  three – mówisz TY” - zajęcia z języka angielskiego

Ø  -- "Niemiecki?- No jasne” -zajęcia z języka niemieckiego             

-    - "Popołudnie z robotyką, czyli zbuduję, zaprogramuję”– zajęcia z informatyki

Ø  - - „Akademia dobrego samopoczucia”- zajęcia warsztatowe

Ø    - „Wiem, kim chcę być” – zajęcia warsztatowe

         - : Szkoła dla rodziców: Wiem, kim chce być moje dziecko”, „Rozumiem moje dziecko”

 

               Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w zajęciach. Pierwszeństwo udziału mają osoby objęte opieką socjalną.

 

                  Rekrutaja rusza. Wkrótce spotkanie organizacyjne.