Menu

Informacje

Polecamy strony

Popołudnie z 10

 

 

 

 

Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


Klub Młodzieżowy „Popołudnie z 10”

*      W ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasta Włocławek w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

*      Celem projektu jest zapewnienie uczniom atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego poprzez możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, kształcenie kompetencji społecznych, a tym samym wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz procesu integracyjnego ze społeczeństwem.

*      Projekt będzie realizowany na terenie SP 10 we Włocławku od 7 I 2020 do 4 I 2021r.

*      Dofinansowanie projektu ze środków wynosi: 41677,55 zł

*      Kwota całkowita projektu wynosi 57977,55 zł

*      Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

*      Zajęcia będą się odbywały w małych, dziesięcioosobowych grupach, w godzinach popołudniowych na terenie naszej szkoły. Prowadzić je będą nauczyciele, pedagodzy „10”.

                                                                   Nasza oferta

Ø  - „Coś z niczego”  – warsztaty plastyczno-ekologiczne

Ø  - „W labiryntach matematyki” – zajęcia z matematyki

Ø  - „One, two,  three – mówisz TY” - zajęcia z języka angielskiego

Ø  -- "Niemiecki?- No jasne” -zajęcia z języka niemieckiego             

-    - "Popołudnie z robotyką, czyli zbuduję, zaprogramuję”– zajęcia z informatyki

Ø  - - „Akademia dobrego samopoczucia”- zajęcia warsztatowe

Ø    - „Wiem, kim chcę być” – zajęcia warsztatowe

         - : Szkoła dla rodziców: Wiem, kim chce być moje dziecko”, „Rozumiem moje dziecko”

 

               Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w zajęciach. Pierwszeństwo udziału mają osoby objęte opieką socjalną.

 

                  Rekrutaja rusza. Wkrótce spotkanie organizacyjne. 

 

 

Rekrutacja do projektu

 

Rekrutacja odbyła się od 10 II 2020 do 28 II 2020 na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku. Została poprzedzona informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły i na szkolnych tablicach ogłoszeniowych oraz przekazanymi podczas zebrań Rady Rodziców i Rady Szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Została przeprowadzona wśród dzieci, rodziców zamieszkałych w śródmieściu. Rekrutacja dokonana przez szkolną komisję. Odbyło się spotkanie informacyjno- organizacyjne dla rodziców -12 lutego o godz. 16.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 10. Poza tym prowadzone były indywidulane rozmowy z uczniami- uczestnikami projektu, a z rodzicami rozmowy wyjaśniające i zachęcające do udziału w projekcie.  Na każdym etapie jest możliwość rekrutacji dodatkowa. 

 

Już działamy….

Od 2 marca 2020 prowadzone są w ramach projekty „Popołudnie z 10” zajęcia i warsztatów dla uczniów:

  • ü     zajęcia ekologiczno-plastyczne "Coś z niczego"
  • ü    zajęcia matematyczne "W labiryntach matematyki
  • ü    zajęcia z informatyki „Popołudnie z robotyką”
  • ü    zajęcia z języka niemieckiego "Niemiecki?- No jasne"
  • ü    zajęcia z języka angielskiego „One,two, three- mówisz TY"
  • ü    Warsztaty "Akademia dobrego samopoczucia"- 2 grupy
  • ü    Warsztaty "Wiem, kim chcę być"– 2 grupy

A planach szkolenie dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców.

 

I co dalej???

 

W ramach projektu prowadzone były przez dwa tygodnia marca zajęcia: "Coś z niczego", W labiryntach matematyki", "One,two, three- mówisz TY", "Niemiecki?- No jasne", "Akademia dobrego samopoczucia" – 2 grupy, "Wiem, kim chcę być" 1 grupa. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach zdalnie prowadzone były zajęcia „W labiryntach matematyki", "One,two, three- mówisz TY" ,"Niemiecki?- No jasne" oraz warsztaty „Wiem kim chcę być”. Od 26 marca zajęcia i warsztaty zostały zawieszone do odwołania w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach.

 

 

POPOŁUDNIE Z 10