pomoc
 Szkoła Podstawowa 10 we Włocławku
Sobota 04 grudnia 2021 r. Imieniny obchodzą Barbara, Bernard, Krystian
WLOCLAWEK WEATHER

Przyjazny TornisterPrzyjazny Tornister

1 X Ogólnopolski Dzień Tornistra
 
 
 
 
Ogólnopolski Dzień Tornistra został ogłoszony w 2018 roku przez Ministra Edukacji Narodowej.
Dzień ten został ustanowiony na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy, w ramach której prowadzone są działania Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną.
Inicjatorzy powyższej akcji podkreślają, że jednym z warunków właściwego rozwoju fizycznego dziecka jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Nieodpowiednie nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.
W celu ograniczenia wad postawy u dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna
 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego realizuje od kilku lat, własne autorskie przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Przyjazny tornister”. W ramach tej inicjatywy opracowane zostały materiały pomocnicze do realizacji zajęć przez nauczycieli (szkolnych realizatorów przedsięwzięcia).
 
 
 
 
 
 
List do rodziców 
Trzy lata temu, 1 października został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej  Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje działania w zakresie rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy uczniów szkół podstawowych. Niewłaściwe nawyki związane z noszeniem zbyt ciężkiego tornistra/plecaka mogą przyczynić się do poważnych schorzeń ortopedycznych 
i neurologicznych Państwa dzieci. Ból kręgosłupa, zmniejszenie pojemności płuc, wady statyki, powstawanie negatywnych zmian chodu oraz skrzywienie kręgosłupa,  to wynik nieprawidłowej postawy ciała uczniów spowodowany przez niewłaściwe użytkowanie tornistrów 
i plecaków szkolnych.
 Główny Inspektor Sanitarny mając na uwadze zdrowie uczniów, opracował zalecenia dotyczące tornistrów i plecaków szkolnych:  
⦁ waga tornistra nie powinna przekraczać  10-15% masy ciała ucznia,
⦁ tornister lub plecak szkolny musi posiadać odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą 
do pleców,
⦁ rozłożenie ciężaru w tornistrze ma być symetryczne, 
⦁ cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
⦁ tornister lub plecak szkolny powinien mieć szerokie i równej długości szelki,
⦁ obie szelki o tej samej długość, która umożliwi swobodne wkładanie i zdejmowanie tornistra, a po założeniu przylegał on do pleców ucznia,
⦁ tornister należy nosić na obu ramionach.
Drodzy rodzice, mając na uwadze zdrowie Waszych dzieci, kierujcie się powyższymi wskazówkami.  Podczas roku szkolnego, kontrolujcie zawartość tornistra, by nie znalazły się w nim rzeczy zbędne i zwiększające jego ciężar:
⦁ podręczniki i zeszyty z przedmiotów z poprzedniego dnia, które nie są ujęte 
 w planie lekcji na dany dzień,
⦁ podręczniki, słowniki, atlasy, gdy placówka szkolna zapewnia ich przechowywanie,
⦁ pamiętniki, albumy, zabawki,
⦁ szklane butelki z napojami.
 W celu ograniczenia wad postawy u dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie  woj. kujawsko-pomorskiego realizuje od kilku lat własne, autorskie przedsięwzięcie edukacyjne  pn. „Przyjazny tornister”. W ramach tej inicjatywy opracowane zostały materiały pomocnicze 
do realizacji zajęć przez nauczycieli (koordynatorów przedsięwzięcia) w szkołach podstawowych, które współpracują właściwymi terenowo  Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. Zachęcam do czynnego udziału w przedsięwzięciu, mającym na celu poprawę kondycji zdrowotnej Państwa dzieci.

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej