pomoc
 Szkoła Podstawowa 10 we Włocławku
Sobota 02 lipca 2022 r. Imieniny obchodzą Jagoda, Urban, Otton
WLOCLAWEK WEATHER

,,AKCJA- REKRUTACJA” WIOSENNY POMOCNIK DLA ÓSMOKLASISTY,,AKCJA- REKRUTACJA”  WIOSENNY   POMOCNIK    DLA   ÓSMOKLASISTY

Nabór elektroniczny
 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do szkół ponadpodstawowych we Włocławku odbywa się elektronicznie. 
 
Strona, na której znajduje się informator o szkołach i kandydat rejestruje swoje podanie znajduje się pod adresem:

https://wloclawek.edu.com.pl
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Data początkowa
Data końcowa
Informacje o etapie
16.05.2022 08:00
31.05.2022 15:00
Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych oraz do oddziałów przygotowania wojskowego
16.05.2022 08:00
21.06.2022 15:00
Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

dotyczy wszystkich oddziałów ogólnodostępnych z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych oraz oddziałów przygotowania wojskowego!
01.06.2022 08:00
13.06.2022 15:00
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych i przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - I-termin

dotyczy wyłącznie oddziałów dwujęzycznych oraz oddziałów przygotowania wojskowego

(* do 17 czerwca 2022 r. - Dyrektor szkoły może wyznaczyć drugi termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników.)
24.06.2022 08:00
12.07.2022 15:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
24.06.2022 08:00
12.07.2022 15:00
Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje
19.07.2022 12:00
 
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
16.05.2022 08:00
20.07.2022 15:00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
19.07.2022 12:00
22.07.2022 15:00
Potwierdzanie woli podjęcia nauki
25.07.2022 12:00
 
Publikacja list przyjętych

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej