Menu

Informacje

Polecamy strony

Aktualności

JESTEŚMY EKO


Dnia 23 października w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne pt. ,,Gospodarka odpadami na terenie miasta Włocławek” prowadzone przez pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas III, IV i V. Na spotkaniu omówiono problemy związane ze składowaniem i segregacją śmieci, a także z zmniejszeniem ilości odpadów. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały prelekcji i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w części praktycznej.