Menu

Informacje

Polecamy strony

Szkolny Klub Europejski

 

Historia Szkolnego klubu Europejskiego SP 10 sięga roku 1996,
kiedy to  Klub został zarejestrowany w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie. Głównym celem, dla którego Klub został powołany było promowanie i szerzenie wiadomości o krajach Europy i Unii Europejskiej oraz ukazanie roli Polski na tle Europy a także nawiązywanie kontaktów ze szkolnymi klubami europejskimi w Polsce, z młodymi Europejczykami i instytucjami zajmującymi się tą problematyką.
 
                                 Motto które towarzyszy naszej pracy:
 
,,Podkreślajmy bardziej to co nas łączy niż to co nas dzieli’’
                                                   ks. kardynał Stefan Wyszyński
 
 Opiekun klubu  - p. Violetta Tomczak- nauczyciel języka angielskiego 
 
Współpracujemy z :
-    Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie
-    Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej
-    Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej we Włocławku i Toruniu
-    Polska Fundacją Roberta Schumana
     -    z Instytutem Goethego w Bonn
     -   klubami europejskimi w naszym mieście i w regionie
 
 Nasz klub działa w oparciu o stosowne dokumenty:
-     Regulamin działalności Szkolnego Klubu Europejskiego SP 10
-     Program działania Szkolnego Klubu Europejskiego SP 10
-     Deklaracje Członka Szkolnego klubu Europejskiego SP 10
     -     Kartę Pracy Członka SKE.
 
Zajęcia w klubie
     Podczas naszych zajęć pogłębiamy naszą wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej, bawimy się redagujemy nasze gazetki– Syriusz, Syriuszek,  zapraszamy ciekawych gości, organizujemy konkursy Dni Europy dla  społeczności szkolnej .Nasze zajęcia odbywają się w sali komputerowej. Reprezentujemy także naszą szkołę w środowisku: od lat uczestniczymy we Włocławskich i Ogólnopolskich Paradach Schumana .
Braliśmy także udział w Regionalnym Forum Klubów Europejskich
 
Nasze ciekawe inicjatywy z ostatnich lat:
 
·    Wigilie europejskie – prezentacja obyczajów wigilijnych w państwach Unii połączona z degustacją wigilijnych potraw państw europejskich,
·    Dni Europy- projekty związane z prezentacjami państw Unii, portfolia wykonane przez kl-IV-VI,
·    Prawa Człowieka – projekt związany z prawami dziecka, szeroki zakres zagadnień,
nagroda w konkursie UNESCO.,
·    Europejski Dzień Dziecka –impreza  okazji Dnia Dziecka – każda klasa prezentowała  dane państwo; taniec sport ,obyczaje ,symbole narodowe - forma festiwalu,
·   ,Z Kujaw do Europy ‘’- projekt obejmujący cykl tematyczny mający na celu poznanie
dziedzictwa kulturowego Kujaw,
·    Drzwi Otwarte SP10- "Bliżej Europy",
·    Referendum dla społeczności szkolnej na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - współpraca z samorządem szkolnym