pomoc
 Historia szkoły
Czwartek 25 lipca 2024 r. Imieniny obchodzą Anna, Grażyna, Mirosława
WLOCLAWEK WEATHER

Historia szkoły

19 lutego 1919 - W dokumencie nr 3 z dn.19 lutego 1919 r. pierwsza wzmianka o szkole funkcjonującej  w prywatnym domu p. Giętkowskiego, przy zbiegu ulic Leśnej i Barskiej;

1 września 1920 r. – kilka miesięcy później przeniesiono szkołę, licząca trzy oddziały, została przeniesiona do „Zakładu Braci im. św. Józefa” przy ulicy Leśnej; ówcześni dyrektorzy: Aleksandra Sułtanowska, następnie Tomasz Sobota;

 • liczne kradzieże opału i artykułów żywnościowych, zrodziły pomysł przeniesienia szkoły z obrzeży miasta do jego centrum; realizację planów uniemożliwił wybuch II wojny światowej;
 • lata powojenne przyniosły liczne zmiany związane z lokalizacją szkoły; w roku 1945 została umiejscowiona w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Nowomiejskiej, następnie  przeniesiona do gmachu Gimnazjum im. Długosza;
 • wkrótce szkołę przeniesiono do obiektu przy ulicy Starodębskiej 38; nadal nie dysponowała najlepszymi warunkami do nauki; około 600 uczniów pobierało naukę w 15 oddziałach rozmieszczonych w 12 izbach lekcyjnych; brakowało sali gimnastycznej, świetlicy, pokoju nauczycielskiego, szatni, właściwego miejsca do rekreacji podczas przerw;
 • 28 sierpnia 1959 r. oddano do użytku nowy gmach przy ulicy Starodębskiej 21, który został wybudowany w ciągu 12 miesięcy;
 • 1 września 1959 r. - pierwsze, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku, liczącym 15 sal lekcyjnych, 2 gabinety, salę gimnastyczną z szatniami i natryskami, wyposażonym w centralne ogrzewanie i urządzenia radiofoniczne;
 • 3 stycznia 1970 r. - Kuratorium OSB w Bydgoszczy ustaliło dla szkoły nazwę:  „Szkoła Podstawowa nr 10 im. II Armii Wojska Polskiego’’, do której Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z Włocławka, dokumentem z dnia 22 lutego 1971 r., wniosło zmianę - zamiast cyfry II pojawiła się cyfra 2, która  w nazwie szkoły widnieje do dziś;
 • 14 maja 1970 r. - wydanie szkole, przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, zezwolenia na używanie sztandaru według wzoru stanowiącego integralną część decyzji;
 • 1972 rok - powstała Izba Pamięci Narodowej;
 • 23 sierpnia 1976 r. - otwarcie w szkole oddziałów przedszkolnych;
 • 16 października 1979 r.  podpisanie aktu utworzenia „Rodziny Walterowców’’, w celu współpracy miedzy jednostkami noszącymi imię gen. K. Świerczewskiego lub 2 Armii Wojska Polskiego;
 • rok szkolny 1981/1982 - ze względu na malejący stan liczebny uczniów pojawiła się groźba rozwiązania SP 10 i przeniesienia LO im. M. Kopernika do budynku przy ulicy Starodębskiej 21; dzięki ofiarności nauczycieli i rodziców szkoła pozostała  i funkcjonuje do dziś;
 • }rok 1982 - powstanie hymnu szkoły autorstwa pracowników placówki: Wojciecha Rojewskiego (słowa) i Marioli Jarosz (muzyka);
 • rok 1985 - obchody 25 - lecia istnienia szkoły, które przyniosły odsłonięcie portretu dowódcy 2 Armii Wojska Polskiego oraz wydanie okolicznościowego znaczka;
 • rok 1986  – otwarcie w pracowni języka polskiego Izby Regionalnej prezentującej folklor Kujaw; 
 • 15 kwietnia 1989 r. miały miejsce w szkole uroczystości związane z 650-leciem lokacji miasta Włocławka, na które przybyli przedstawiciele władz miejskich i oświatowych;
 • od 1991 roku datuje się wydawanie czasopisma szkolnego „Wielokropek’’, którego kontynuację stanowi „Wykrzyknik’’;
 • 1992 r.- powstanie w naszej szkole jako pierwszej w mieście Rady Szkoły;
 • 3.03.1993 - wprowadzenie decyzją Rady Szkoły Medalu Zasłużony Absolwent, Medalu Wzorowy Absolwent; Medalu Przyjaciel Szkoły
 • 1 stycznia 1994 r. - szkoła została przejęta przez Urząd Miasta;
 • rok szkolny 1994/95 - z inicjatywy Elżbiety Michałek, rozpoczął działalność „Klub Myśli Społecznej”, obecnie funkcjonuje jako Klub Europejski;
 • rok 1999  - pojawienie się nowej formy pracy samorządu uczniowskiego pod nazwą „Rzeczpospolita Uczniowska”;
 • 1 września 1999 r. - SP 10 przekształcona została w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VI; stąd w czerwcu 2000 roku szkolne mury opuścili zarówno uczniowie klas VI, jak i klas VIII (po raz ostatni);
 • rok  2001 – po raz pierwszy zorganizowano tzw. „Drzwi Otwarte Szkoły”, które każdego roku przebiegają pod innym hasłem;
 • marzec 2003 r. – zorganizowanie I Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas III, który nieprzerwanie organizowany jest nadal;
 • }wrzesień 2003 - przyznanie szkole tytułu „Szkoły z klasą” za udział w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta RP;
 • }wrzesień 2003 - przyznanie szkole przez włocławski oddział PDT miana „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją”;
 • rok 2005 – całkowity remont sali gimnastycznej i łącznika;
 • 7 marca 2006 r. - przyjęto do realizacji innowację pedagogiczną „Specjalności klas I – III” i edukację regionalną w kl. IV;
 • marzec 2007r. – „Dziesiątka”  uzyskała certyfikat „Szkoły uczącej się” na lata 2007 – 2009;
 • listopad 2007 r.-  zainstalowano w szkole monitoring wizyjny, rozbudowany w 2009 r.
 • 21 kwietnia 2008r. - uroczyste otwarcie boiska szkolnego;
 • 24 kwietnia 2009r. - objęcie opieką drzewka posadzonego z okazji 90 – lecie PCK – dębu nr 29 o nazwie „Wincenty Kapuściński”;
 • rok 2009 – uzyskanie tytułu Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją;
 • 29 i 30 maja 2009 r. - obchody Jubileuszu 50 lecia lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku w budynku przy ulicy Starodębskiej 21;
 • 2010 r. – uzyskanie certyfikatu potwierdzającego aktywny udział w X jubileuszowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – ogólnopolskiej akcji propagującej nowoczesną profilaktykę;
 • 2010 r. – uroczyste otwarcie sali zabaw dla najmłodszych w ramach projektu „Radosna szkoła”;
 • rok 2011 wzbogacenie placówki o kamery i radiowęzeł, zakupione dzięki przychylności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Władz Miasta Włocławek, w ramach realizacji projektu „Bezpieczne szkoły Śródmieścia”;
 • rok 2011 – rozpoczęcie wyposażania klasopracowni w tablice interaktywne;
 • 2011 r. – otwarcie zielonego boiska – placu zabaw dla najmłodszych w ramach projektu „Radosna szkoła”;
 • październik 2012 – marzec 2014 – odnowienie elewacji i ogrodzenia szkoły;
 • maj 2012 – uzyskanie tytułu „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwa Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne Szkoły”;
 • 2014 r. – uzyskanie tytułu „Szkoła przyjazna sześciolatkom”;
 • rok 2015 – rozpoczęcie przez uczniów, nauczycieli i rodziców opieki nad grobem ppor. Stanisława Zaleskiego,  oficera 1 suwalskiego pułku strzelców (późniejszy 41 suwalski pułk piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego);
 • rok 2017 – rozpoczęcie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • styczeń 2017 r. – przeniesienie księgowości z placówki do Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, mieszczącego się przy ul. Ptasiej (obecnie przy ul. Wojska Polskiego);
 • luty 2017 – uzyskanie od PPP we Włocławku certyfikatu uczestnictwa w projekcie „Współpraca ze społecznością szkolną: uczniowie – rodzice – nauczyciele”;
 • 1 września 2017 r. - SP 10 przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VIII;
 • od września 2018 roku – wprowadzenie dzienników elektronicznych, jako jedynej formy dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej we wszystkich oddziałach;
 • 2019 – „Deutsch Plus” - potwierdzenie ogromnego zaangażowania szkoły w nauczanie języka niemieckiego.

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej