pomoc
 Rekrutacja
Czwartek 13 czerwca 2024 r. Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Gracja
WLOCLAWEK WEATHER

Rekrutacja

       

 
Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego naszą szkołę- https://www.youtube.com/watch?v=MmyD9D06Pes

 

Klasa pierwsza - rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 we Włocławku informuje, że od 4 maja 2023 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Zapisy odbywają się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnie, (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputerów). 

 

Wszelkie informacje oraz  „Formularz rekrutacyjny” (kartę zgłoszenia)  należy pobrać ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

Prosimy o elektroniczne wypełnienie dokumentów, wydrukowanie i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.

 

Dokumenty wymagane do procesu rekrutacji:

1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej

2. Wniosek kandydata (dla dzieci spoza obwodu)

– Oświadczenie o miejscu zatrudnienia

– Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły osoby wspierającej rodziców

   w opiece nad kandydatem

– Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

– Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły  

   podstawowej

3. Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do klasy I

 

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Zgłoszeniu do szkoły obwodowej lub Wniosku kandydata oraz umieścić podpisy obojga rodziców.

Poradnik dla rodziców- http://sp10wloclawek.pl/download/1682512670.pdf

 

Ważne daty

od 4 do 19 maja 2023 r.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

od 29 do 30 maja 2023 r.
 

Weryfikacja wniosków  i dokumentów.
 

31 maja 2023 r.
 

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 01 do 07 czerwca 2023 r.

Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne

z rezygnacją miejsca w szkole.

14 czerwca 2023 r.
 

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

Postępowanie uzupełniające

od 26 czerwca do 10 lipca 2023 r.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu danej szkoły

od 13 lipca do 14 lipca 2023 r.
 

Weryfikacja wniosków i dokumentów.
 

17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 18 do 19 lipca 2023 r.

Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
 

21 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 


 

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej