pomoc
 Patron Szkoły
Czwartek 25 lipca 2024 r. Imieniny obchodzą Anna, Grażyna, Mirosława
WLOCLAWEK WEATHER

Patron Szkoły

PATRON SZKOŁY 

3 stycznia 1970 r.  Kuratorium OSB w Bydgoszczy ustaliło dla  naszej szkoły nazwę:  „Szkoła Podstawowa nr 10 im. II Armii Wojska Polskiego’’, do której Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z Włocławka, dokumentem z dnia 22 lutego 1971 r., wniosło zmianę - zamiast cyfry II pojawiła się cyfra 2, która  w nazwie szkoły widnieje do dziś. 14 maja 1970 r. wydano szkole,  Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy wydało naszej szkole zezwolenie na używanie sztandaru według wzoru stanowiącego integralną część tej decyzji.

2 Armia Wojska Polskiego – utworzony 8 sierpnia 1944 związek operacyjny ludowego Wojska Polskiego. 

Właściwe formowanie armii zaczęło się 20 sierpnia 1944. Dowódcą mianowano gen. dyw. Karola Świerczewskiego. W styczniu 1945 związek rozpoczął wykonywanie działań bojowych. Armia została rozwiązana 22 sierpnia 1945, a jej sztab wykorzystano do sformowania dowództwa Poznańskiego Okrętu Wojskowego. 

                                

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej