pomoc
 ABC Ósmoklasisty
Środa 08 lutego 2023 r. Imieniny obchodzą Piotr, Jan, Hieronim
WLOCLAWEK WEATHER

ABC Ósmoklasisty

Drodzy ósmoklasiści i rodzice, opiekunowie!
Stworzyliśmy specjalnie dla Was zakładkę, gdzie będziemy prezentować wszystkie zagadnienia dotyczące egzaminu ósmoklasisty, wyboru szkoły ponadpodstawowej i inne porady, które wydają nam się pomocne  w tym trudnym czasie. 

 

1. Zespół Szkół Budowlanych 

Zawody w Technikum:

·       Technik dekarstwa

·       Technik robót wykończeniowych (aranżacja wnętrz)

·       Technik architektury krajobrazu

·       Technik geodeta

·       Technik budownictwa (projektowanie CAD)

 

Zawody w Szkole Branżowej I Stopnia:

·       monter sieci i instalacji

·       monter zabudowy i robót wykończeniowych

Zapraszamy również uczniów i ich rodziców do odwiedzenia naszej szkoły.

W każdy wtorek w godz. 14.00-16.00 można poznać szkołę, jej ofertę, zadać wszelkie pytania. Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły.

http://zsb.wloclawek.pl/nasza-szkola/struktura/

http://zsb.wloclawek.pl/nasza-szkola/warunki-przyjecia/

2. Zespół Szkół Ekonomicznych 

http://www.zse.wloclawek.pl/rekrutacja

 

3. Zespół Szkół Elektrycznych 

 

https://zsel.edu.pl/strony/nabor.php

 

4. IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego

https://baczynski.org/category/rekrutacja/

 

5. OHP Włocławek 

http://sp10wloclawek.pl/download/1652353059.pdf

Do OHP przyjmowane są przede wszystkim osoby w wieku 15-18 lat (nie ukończone 18 lat) !!!

(w szczególnych przypadkach mogą to być też osoby poniżej 15 lat)

Uczestnicy OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

- VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;

- szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

- szkolenie zawodowe w formie kursowej

Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:

  1. wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
  2. dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
  3. szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedze ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania.

         WAŻNE:

Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. (Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.)

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej