pomoc
 Samorząd uczniowski
Wtorek 07 lutego 2023 r. Imieniny obchodzą Romuald, Ryszard, Teodor
WLOCLAWEK WEATHER

Samorząd uczniowski

JUŻ DZIAŁAMY!

W roku szkolnym 2021/2022 ze względu na pandemię koronawirusa tradycyjne wybory do samorządu nie odbyły się. Samorząd uczniowski wznowił jednak swoją działalność w pozwalających na to warunkach. W skład samorządu w tym roku szkolnym wchodzą wszyscy przewodniczący klas starszych. Najważniejsze funkcję pełnią przedstawiciele klas VIII- Olaf Ogorzałek z klasy VIIIc, Zuzanna Jędrzejewska z klasy VIIIb i Maja Graczyk z klasy VIIIa. Opiekunami samorządu w tym roku szkolnym są pani Daria Składanowska i pani Katarzyna Świecik. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się przeprowadzić tradycyjne wybory. 

 

Zakres obowiązków poszczególnych ministrów:

 

PREMIER I PREZYDENT:

-     Reprezentowanie SU na uroczystościach szkolnych

-     Reprezentowanie SU i SP 10 na zewnątrz: uroczystości miejskie, wizyty w instytucjach współpracujących z naszą placówką

-     Udział w spotkaniach Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej

-     Współtworzenie planu pracy SU

 -     Organizowanie i prowadzenie debat i konsultacji społecznych

-     Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na spotkaniach z dyrekcją szkoły

 

MINISTER SPRAWIWEDLIWOŚĆ (szef Trybunału Uczniowskiego)

-     Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów

-     Rozstrzyganie sporów uczniowskich

-     Udział w spotkaniach Rady Szkoły

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

-     Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów

-     Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem uczniowskich dyżurów

-     Czuwanie nad właściwą postawą kolegów w szkole (właściwy strój, obuwie, zachowanie na przerwach i uroczystościach szkolnych)

 

MINISTER ZDROWIA

-        Aktywny udział w pracach PCK

-        Współpraca z pielęgniarką szkolną i Szkolnym Koordynatorem Zdrowia

-        Współpraca przy organizacji akcji propagujących zdrowy styl życia

 

MINISTER OCHRONY ŚRODOWISKA

-        Współpraca przy organizacji akcji propagujących ochronę środowiska

-        Czynny udział w zajęciach kółka ekologicznego

-        Współpraca z organizacjami typu: CEE, Reba, Saniko

 

MINISTER KULTURY I SZTUKI

-        Współpraca przy organizacji na terenie szkoły wszelkiego rodzaju uroczystości

-         Organizowanie dyskotek i czuwanie nad ich przebiegiem

-     Współpraca przy organizacji imprez i konkursów szkolnych.

     

MINISTER SKARBU

-         Organizowanie upominków i życzeń z okazji Dnia Chłopca, Kobiet, Nauczyciela, świąt itp.

-     Organizowanie akcji charytatywnych

-     Prowadzenie aukcji prac uczniów.

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

-        Współpraca przy organizacji na terenie szkoły zawodów sportowych

-        Aktywny udział w rajdach i wycieczkach pieszych i nie tylko

-        Propagowanie wśród kolegów aktywnego wypoczynku, ruchu na świeżym powietrzu

 

SZEF BIURA PRASOWEGO

-         Prowadzenie dokumentacji SU (sprawozdania, dyplomy)

-        Współpraca przy tworzeniu gazetki Wykrzyknik

-         Opieka nad gazetką SU

-        Czuwanie nad przekazywaniem informacji o pracy SU nauczycielom, uczniom oraz do mediów (strona internetowa)

-         Prowadzenie szkolnego radiowęzła

 

 

 

 

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej