pomoc
 ABC Ósmoklasisty
Wtorek 11 maja 2021 r. Imieniny obchodzą Mira, Franciszek, Ignacy
WLOCLAWEK WEATHER

ABC Ósmoklasisty

Drodzy ósmoklasiści i rodzice, opiekunowie!
Stworzyliśmy specjalnie dla Was zakładkę, gdzie będziemy prezentować wszystkie zagadnienia dotyczące egzaminu ósmoklasisty, wyboru szkoły ponadpodstawowej i inne porady, które wydają nam się pomocne  w tym trudnym czasie. 
 
Na początek zamieszczamy prezentację przygotowaną przez pedagoga SP 23, p. A. Wiśniewską- Rekrutacja 2021/2022- ważne terminy.

https://sp10wloclawek.pl/download/1619076944.pdf

1. OHP WŁOCŁAWEK

Do OHP przyjmowane są przede wszystkim osoby wieku 15-18 lat (nie ukończone 18 lat)!!!

Uczestnicy OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

  • VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;
  • szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
  • w formach pozaszkolnych

Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:
1)  wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
2) dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
3)  szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania.

WAŻNE:

Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.)

 

2. Zespół Szkół Budowlanych 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych 

Oferta edukacyjna ZSE znajduje się na stronie internetowej szkoły: http://www.zse.wloclawek.pl oraz pod linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=Kxt7U39zZys

https://www.youtube.com/watch?v=lNwxzuUSsJI

4. Oferta Szkół Ponadpodstawowych 

http://www.sp10wloclawek.pl/download/1619433859.pdf

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla ósmoklasistów

W związku z pandemią w tym roku nie odbędą się Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła.  Doradcy zawodowi Poradni przygotowali jednak materiały, które mogą ułatwić uczniom wybór dalszej drogi edukacyjnej. Poniżej prezentujemy zbiorczą ofertę włocławskich szkół ponadpodstawowych w formie tabeli dla techników i szkół branżowych oraz liceów. 

Polecamy także zapoznać się z przygotowanymi przez doradców materiałami, udostępnionymi w formie linków pod prezentowanymi tabelami. Pod linkami znajdą Państwo opracowanie dla rodziców, prezentację multimedialną dla uczniów oraz odnośnik do strony Kuratorium w Bydgoszczy z aktualnymi terminami tegorocznego naboru.

Wszystkich zainteresowanych pomocą doradcy zawodowego Poradni, zapraszamy do złożenia wniosku o badanie diagnostyczne w tym zakresie. Wniosek (nr 1) dostępny jest na stronie PPP Włocławek w zakładce Druki. 

https://ppp.wloclawek.eu/wp-content/uploads/2020/04/Doradztwo-zawodowe.pdf

https://sp10wloclawek.pl/download/1619593861.pdf

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej