pomoc
 Logopeda
Czwartek 13 czerwca 2024 r. Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Gracja
WLOCLAWEK WEATHER

Logopeda

Praca logopedy w SP 10

Do zadań logopedy szkolnego należy:

1.Prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci z terenu szkoły:

a) diagnoza logopedyczna, w tym prowadzenie badania przesiewowego w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów, czyli terapia logopedyczna indywidualna i grupowa przy stałej współpracy z rodzicami;

2. Stała współpraca z nauczycielami szkoły - konsultacje, szkolenia, udział w pracach zespołu przedmiotowego zwłaszcza kształcenia zintegrowanego;

3. Wspieranie nauczycielii innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego udział w życiu oddziału przedszkolnego, szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4. Prowadzenie konsultacji logopedycznej dla rodziców

5. Prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy;

6. Praca zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, według potrzeb organizacyjnych szkoły;

7. W celu podnoszenia kwalifikacji i bogacenia własnego warsztatu pracy  uczestniczenie w zorganizowanych formach dokształcania i samokształcenia.

 

Szkoła posiada dobrze wyposażony gabinet logopedyczny w którym terapię logopedyczną prowadzą mgr Katarzyna Sieczkowska i mgr Violetta Szymańska.

 

VIOLETTA SZYMAŃSKA

Poniedziałek 11.30 - 15.30

Wtorek 8:00 - 14.00

Środa 8.00 -14:00

Czwartek 11.30 -15.00

Piątek 11.30 -14:00

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej