pomoc
 Logopeda
Środa 18 maja 2022 r. Imieniny obchodzą Alicja, Feliks, Eryk
WLOCLAWEK WEATHER

Logopeda

 Praca logopedy w SP 10

Do zadań logopedy szkolnego należy:

1.Prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci z terenu szkoły:

a) diagnoza logopedyczna, w tym prowadzenie badania przesiewowego w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów, czyli terapia logopedyczna indywidualna i grupowa przy stałej współpracy z rodzicami;

2. Stała współpraca z nauczycielami szkoły - konsultacje, szkolenia, udział w pracach zespołu przedmiotowego zwłaszcza kształcenia zintegrowanego;

3. Wspieranie nauczycielii innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego udział w życiu oddziału przedszkolnego, szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4. Prowadzenie konsultacji logopedycznej dla rodziców

5. Prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy;

6. Praca zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, według potrzeb organizacyjnych szkoły;

7. W celu podnoszenia kwalifikacji i bogacenia własnego warsztatu pracy  uczestniczenie w zorganizowanych formach dokształcania i samokształcenia.

 

Szkoła posiada dobrze wyposażony gabinet logopedyczny w którym terapię logopedyczną prowadzą mgr Katarzyna Sieczkowska i mgr Violetta Szymańska .

 

GODZINY PRACY LOGOPEDÓW 

KATARZYNA SIECZKOWSKA- sala 206 (I piętro)

Poniedziałek    10.00-11.30

Wtorek            8.00-13.00

Środa              11.20-13.30

Czwartek        9.00-11.25, 12.45-13.30

Piątek             8.55-11.55

 

VIOLETTA SZYMAŃSKA- sala 101 (parter)

Poniedziałek 11.15-15.30

Wtorek 8.00-14.10

Środa 8.00-13.20

Czwartek 11.15-15.30

Piątek 11.15-13.15

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej