pomoc
 Oferta edukacyjna
Czwartek 07 grudnia 2023 r. Imieniny obchodzą Agata, Ambroży, Marcin
WLOCLAWEK WEATHER

Oferta edukacyjna

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 

 

Naszym mottem są słowa

 wielkiego francuskiego pedagoga C. Freineta

 

„Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz

to nowe horyzonty do zdobycia.”

 

CELE:

rzetelne przyswajanie wiedzy;

sprzyjanie rozwijaniu motywacji do nauki;

rozwijanie dociekliwości poznawczej;

wspieranie rozwoju każdego ucznia;

wspieranie uczniów w budowaniu przez nich koncepcji swojego życia;

poszukiwanie dobra, piękna w świecie poprzez nowe kierunki pracy wychowawczej;

rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i dużej ojczyzny (kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;

propagowanie praw i obowiązków obywatelskich, praw człowieka i dziecka;

kształtowanie samorządności, odpowiedzialności w oparciu  o demokratyczne zasady z uwzględnieniem uczniów, rodziców, nauczycieli;

utrwalania zasad zdrowego stylu życia.

 

ZAPEWNIAMY:

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

realizację programów autorskich;

specjalności klas I-III;

aktywizujące metody nauczania;

elementy innowacyjne w nauczaniu;

jednego wychowawcę w oddziale przedszkolnym i klasach I-III

(kontynuacja wychowawstwa dla dobra dziecka i ciągłości procesu

dydaktyczno- wychowawczo- - opiekuńczego)

dobre wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny;

pomoc medyczną pielęgniarki szkolnej ( 4 razy w tygodniu)

pomoc trzech pedagogów i i dwóch logopedów;

pomoc dydaktyczną uczniom:  

 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I- III oraz odziałach przedszkolnych 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. IV - VIII z języka polskiego,

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. IV - VIIII z matematyki,

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. IV-VIII - z jęz. angielskiego

zajęcia rewalidacji  

 

zajęcia logopedyczne 

zajęcia dyslektyczne

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 

zajęcia terapeutyczne 

nauczanie indywidualne

 zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

monitoring

OFERUJEMY:

naukę języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych,

zajęcia z rytmiki w oddziałach przedszkolnych

dostęp do sieci Internet w trzech pracowniach komputerowych i pracowni multimedialnej,

zajęcia w sali i na placu powstałych w ramach programu „Radosna Szkoła”

posiłki w stołówce szkolnej,

opiekę świetlicy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, kl. I-III oraz z kl. IV-VIII wg potrzeb,

zakupy w szkolnym sklepiku,

półkolonie letnie i zimowe, 

 

bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: SKS, LOP, Klub Europejski, chór, kółka ekologiczne , zespoły taneczne, kółka matematyczne,  kółka polonistyczne, kółka informatyczne , kółka teatralne, kółka artystyczne, kółka językowe, kółka turystyczno- krajoznawcze, kółko techniczno - modelarskie, kółko plastyczne, kółko wokalne

 

ORGANIZUJEMY I UCZESTNICZYMY:

W akcjach ogólnopolskich:

Sprzątanie Świat;

Cała Polska czyta dzieciom - kl. O- IV i świetlica;

Tydzień Samorządności - kl. O-VIII ;

Święto Ziemi: Żółty. Zielony/ Błękitny Tydzień - kl. O – VIII;

Parada Schumana;

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji;

Europejski Dzień Języków;

Dzień Przedszkolaka; 

 

Organizujemy lub współorganizujemy konkursy międzyszkolne:

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla kl. III - organizator

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla kl. VIII – organizator

Międzyszkolny konkurs SUDOKU - współorganizator

Turniej dla Dzieci z Dysleksją – współorganizator

Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i Zdrowym Stylu Życia – współorganizator.

Kujawscy Poeci Dziecom

 

Organizujemy konkursy wewnątrzszkolne:

Sportowiec Roku Szkolnego;

Konkursy recytatorskie: kl. O - III, kl. IV – VIII – co roku o innej tematyce

Projekt SU -  „Dobroć, przyjaźń, życzliwość";

Turniej dla klas III  „Sprawna głowa";

Konkurs o ruchu drogowym dla kl. I – III;

Konkurs techniki czytania w kl. I-III i IV –VI;

Konkurs ortograficzny dla kl. I - III, IV – VIII;

 Konkurs kaligraficzny dla kl. I - III, IV – VIII;

Konkurs ekologiczny dla kl. II-III oraz VII-VIII;

 

Konkursy biblioteczne;

Konkurs dla kl. II ,,Podróż do krainy lektur" ;

Kangurek Matematyczny dla kl. I - III;

Konkurs języka angielskiego dla kl. III– VIII;

Konkursy na najciekawsze gazetki klasowe o określonej tematyce;

 

Zawody sportowe:

Sprawny Miś dla kl. IV,

Konkursy o tematyce sportowej

Rozgrywki w minipiłkę koszykową i siatkową kl. IV – VI,

Międzyklasowe rozgrywki sportowe.

 

Podejmujemy działania edukacyjno - wychowawcze:

Są takie dni w listopadzie,

apele tematyczne,

Tydzień Sportu,

prezentacja dorobku i specjalności klas I –III,

Kujawy, tu jest mój dom - konkurs recytatorski, konkurs wiedzy o regionie, konkurs na wiersz, cykl inscenizacji "Kujawskie obyczaje'” ,

Prezentacja krajów Unii 

Festiwal Piosenki w kl. I - III

Słowem malowane – zajęcia dla dzieci z kl. „O” i I

spotkania z ciekawymi ludźmi, np. twórcami regionu, sportowcami, pracownikami różnych instytucji i zakładów pracy itp.

wycieczki, zielone szkoły, rajdy;

 wycieczki i lekcje tematyczne w muzeach, galerii, w bibliotekach,  CEE,  WORD

koncerty, programy teatralne/ artystyczne w języku polskim i języku angielskim, wystawy;

wyjścia do teatru, kina, muzeum, galerii.

 

Organizujemy uroczystości ogólne i apele:

udział pocztu sztandarowego we wszystkich uroczystościach miejskich i oficjalnych uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie kl. I, apele okolicznościowe);

spotkania integracyjne;

heppeningi i różnorodne akcje;

apele okolicznościowe z okazji 11 Listopada i 3 Maja;

apele organizacyjno - tematyczne:

inauguracja roku szkolnego kl. I- VIII oraz odziałów przedszkolnych

  apel z okazji Miesiąca Ochrony Przyrody - kI. IV – VI,

 

apele tematyczne - kI. 0- III i IV – VI,

program okolicznościowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

program bożonarodzeniowy – kl.  O – VIII, apele w grupach wiekowych podsumowujące I i II okres ;

 

 

Imprezy środowiskowe:

 

Święto Szkoły /Festyn z Okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca,

 ślubowanie klas pierwszych,  

program środowiskowy z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dzień Przedszkolaka

 Życzliwy Włocławek 

 

Realizujemy programy, zadania profilaktyczne:

Bezpieczna droga - pogadanki, spotkania z policjantami na temat bezpiecznej drogi, egzamin na kartę rowerową;

Bezpieczny pierwszak

Bezpieczne wakacje - sesja plakatowa;

Bezpiecznie nad wodą;

Program  „Uwaga pies";

Program prozdrowotny dla kl. „0” i 1-" Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli";

Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego;

Olimpiada wiedzy o zdrowiu dla kl. I – VI;

„Dzień Zdrowego Odżywiania” - kI. 0 – III;

Sesja plakatowa: „Jak walczyć z przemocą i agresją?”, „Bezpieczne wakacje”;

Program profilaktyczny  „Mamo, Tato, nie pal przy mnie";

Scenki dramowe  „Agresji stop";

„Moje 10 minut”- zwalczanie agresji (prezentacja zainteresowań);

„Dzień Ciszy” w klasach 0-III;

Kampania „Trzeźwy umysł”

„Szkoła bez przemocy”

  

 

 

Pomagamy dzieciom  organizując akcje szkolne lub uczestnicząc w działaniach o szerszym zasięgu: 

 

„Gorączka złota” - kl. 0 – VIII;

,,Mikołaj – ty i ja"

„Wyprawka dla żaka”;

„Dziewczynka z zapałkami” kl. I – VI;

„Wielkanocny koszyczek”;

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”;

kiermasz książek;

zbiórka książek, zabawek, odzieży, w tym komunijnej;

akcja „Szklanka mleka” dla klas I-V;

akcja „Owoce w szkole” dla kl. I-V.

 

 

 

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej