pomoc
 Biblioteka
Czwartek 25 lipca 2024 r. Imieniny obchodzą Anna, Grażyna, Mirosława
WLOCLAWEK WEATHER

Biblioteka

BIBLIOTEKA


  

Do pracy w szkolnej bibliotece zatrudnieni są bibliotekarze.

1.W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do :

a) udostępniania bezpłatnych podręczników i ćwiczeń oraz zbiorów w wypożyczalni i czytelni;

b) indywidualnego doradztwa w doborze  lektury;

c) prowadzenia zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

d) udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie

z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;

e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;

f) prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa /konkury,

wystawy, imprezy czytelnicze itp./.

2.W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a)  gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły;

b) ewidencji i opracowania zbiorów  /klasyfikowania, katalogowania, opracowanie techniczne/;

c) selekcji zbiorów /materiałów zbędnych i niszczonych/;

 

 

Biblioteka gromadzi dokumenty:

  • publikowane - książki, czasopisma
  • niepublikowane - prace dyplomowe, dokumenty z życia szkoły

Gromadzi również dokumenty niepiśmiennicze:

  • mapy, rysunki techniczne, ilustracje, płyty, taśmy, płyty CD, filmy dźwiękowe, wideokasety, programy multimedialne na CD

Propagujemy czytelnictwo poprzez konkursy, wystawy tematyczne, plansze, gabloty czytelnicze, zajęcia z edukacji czytelniczej oraz spotkania z autorami.

 

GODZINNY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK: 7.45 – 15.00

WTOREK: 7.45 – 15:05

ŚRODA: 7.45 – 15:00

CZWARTEK: 7:45 – 15.15

PIĄTEK: 7:45 – 14.00

Biblioteka Szkolna współpracuje z Miejską Biblioteką  Publiczną (zwłaszcza z Filią Dziecięcą i Filią Książki Mówionej) oraz z Biblioteką Pedagogiczną we Włocławku. Nasi uczniowie biorą udział w lekcjach bibliotecznych, w warsztatach czytelniczo – literackich, plastycznych, profilaktycznych, w spotkaniach z pisarzami, w przedstawieniach teatralnych oraz przystępują do konkursów, które organizują biblioteki.  W roku szkolnym na terenie biblioteki organizowane są różne konkursy, m.in. konkursy plastyczne, konkurs czytelniczy klas I – III i IV – VIII oraz konkurs na najlepszego czytelnika klas I – III  i IV – VIII.

 

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej