pomoc
 Wzorowi absolwenci szkoły
Środa 29 maja 2024 r. Imieniny obchodzą Magdalena, Teodozja, Maria
WLOCLAWEK WEATHER

Wzorowi absolwenci szkoły

Medal został wprowadzony decyzją Rady Szkoły z 3 III 1993r. Od 1993 do roku 2000 medal otrzymywali uczniowie kl.VIII od czerwca 2000 otrzymują uczniowie kl.VIII i VI ( w związku z reformą oświaty) , od 2001 r. uczniowie klas VI, a od 2019 r uczniowie kla VIII. We wcześniejszych latach wzorowi uczniowie otrzymywali nagrody książkowe. Od roku 1997 wprowadzono również medal Zasłużony Absolwent.

REGULAMIN MEDALU WZOROWY ABSOLWENT
(Obowiązujący obecnie)

Medal może otrzymać absolwent szkoły z bieżącego roku szkolnego, tj. uczeń klasy VIII, który spełnia następujące warunki;
W klasie IV-VII na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen 4,75 i wyżej oraz jedną z dwóch najwyższych ocen ze sprawowania; dopuszcza się sytuację, że uczeń w jednej z wymienionch klas uzyskał średnią niższą niż 4,75, a wyższą niż 4,5.
W klasie VIII na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,0 i najwyższą ocenę ze sprawowania.
Medal przyznaje Rada Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej. Wniosek sporządza się na określonym druku.
Rada Szkoły zastrzega sobie prawo cofnięcia decyzji w związku ze stwierdzeniem faktu, iż postawa ucznia nie jest odpowiednia. Decyzja Rady jest ostateczna.
Rada Szkoły prowadzi rejestr wniosków i wydanych medali oraz Księgę Pamiątkową, która zawiera zdjęcia i podpisy nagrodzonych absolwentów.
Medal wręcza się w dniu zakończenia roku szkolnego przez klasy VIII.
Do medalu absolwent otrzymuje dyplom.
Wychowawca klasy dokonuje zapisu na świadectwie o przyznaniu medalu.

 

REGULAMIN MEDALU ZASŁUŻONY ABSOLWENT

Medal został wprowadzony decyzją Rady Szkoły z 3 III 1993 r.
Medal może otrzymać absolwent szkoły z bieżącego roku szkolnego, który spełnia następujące warunki;
uzyskał średnią ocen na koniec klasy VIII nie niższą niż 4,0 i jedną z dwóch pierwszych ocen ze sprawowania;
pracował w ministerstwach Rzeczpospolitej Uczniowskiej lub jej władzach; pracował w innych organizacjach działających na terenie szkoły; szczycił się osiągnięciami sportowymi, naukowymi, kulturalnymi; reprezentował szkołę na zewnątrz odnosząc sukcesy;inne, uzasadnione przyczyny.
Medal przyznaje Rada Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, Rzeczpospolitej Uczniowskiej lub innej organizacji szkolnej. Wniosek sporządza się na oddzielnym druku.
Decyzja Rady jest ostateczna. Rada zastrzega sobie prawo cofnięcia decyzji przy stwierdzeniu niewłaściwej postawy ucznia.
Medal wręcza się w dniu zakończenia roku szkolnego przez klasy VIII.
Wychowawca dokonuje wpisu na świadectwie o przyznaniu medalu.
Uczeń otrzymuje stosowny dyplom.
Rada Szkoły prowadzi rejestr wniosków i wydanych dyplomów oraz Księgę Pamiątkową, która powinna zawierać zdjęcia i podpisy wyróżnionych uczniów.


2022/2023 

Birek Jakub

Geryń Michalina 

Hejmanowska Wiktoria 

Jasiewicz Aleksandra

Krajewski Robert 

Wróblewski Kamil

Zygadlińska Julia 

2021/2022

Biesiacka Pola

Moszczyńska Nina

Ogorzałek Olaf

2020/2021

Cichocka Oliwia

Cypel Maciej

Nawrocka Katarzyna

Sierakowska Kinga

Filipska Julia

Górczyńska Marika

Kamiński Filip

Lamkowski Kacper

Markowska Aleksandra

Michalak Wiktoria

Obrębski Wiktor

Pudłowska Wiktoria

PIskorska Magdalena

Zakrzewski Adrian 

ZASŁUŻONY ABSOLWENT

Mistera Igor

 

2019/2020

Cypel Adriana 

Sakwa Wiktor 

Antkowska Maria 

Kijewska Dominika

Kubiak Karolina

Lewandowska Ewelina

Lewandowska Julia 

Maciejewski Igor

Skruszewicz Patrycja

Szulerecka Natalia

 

2018/2019

Adamczewska Justyna 

Frątczak Julia 

Górczyński Norbert 

Kosterska Emilia 

Kwiatkowska Kinga 

Szwajkowska Anna 

Guzińska Klaudia 

ZASŁUŻONY ABSOLWENT

Siudak Jan ,Pasiński  Kacper 

 

2015/2016

Bronowski Miłosz 

Napiórkowska Paula 

Rapsiewicz Natalia 

Bladoszewski Igor 

Porębski Michał 

Malecha Julia 

Wocalewski Bartek 

Plank Gabriela 

ZASŁUŻONY ABSOLWENT

Nadolska Estera 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej