pomoc
 Zamówienia publiczne
Czwartek 25 lipca 2024 r. Imieniny obchodzą Anna, Grażyna, Mirosława
WLOCLAWEK WEATHER

Zamówienia publiczne

 

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.08.2011r.


zamówienie na: Budowa placu zabaw Radosna Szkoła
zamawiający: Anna Kwiatkowska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP1-08/2011
szacunkowa wartość: -
termin składania ofert:

30 sierpnia 2011r.

Załącznik 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 2: Fundamentowanie

Załącznik 3: Przedmiar robót

Załącznik 4: Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Załącznik 5: Projekt budowlany

Załącząnik 6: Rozmieszczenie urządzeń

Załącznik 7: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

Data opublikowania na stronie: 12 sierpnia 2011r.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pyt. 1:  Prosimy o sprecyzowanie technicznych wymagań nawierzchni. W związku z tym, że nawierzchnia będzie układana na betonie B20 Zamawiający powinien podać wymagany sposób odprowadzenia wód opadowych.

Odp.: W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować nawierzchnie (bezpieczną) przepuszczalną na podbudowie z betonu wyprofilowanego ze spadkiem 0,5 –1%. Wymagane jest zainstalowania  bezpiecznej nawierzchni z płyt 50x50cm, których spodnia warstwa podzielona jest na 16 pól z fazowanymi żłobieniami ( kształt "tabliczki czekolady") , co gwarantuje prawidłowy odpływ wody.


 

Pyt. 2:  Czy Zamawiający może wskazać inne drogi dojazdowe do inwestycji, niż ta o której jest mowa w punkcie 4 specyfikacji technicznej – do 5 t. Transport betonu i nawierzchni odbywa się transportem o wadze większej niż 5 t.

Odp.: Dla dojazdu środków transportu przekraczających masę całkowita 5 ton proponuje się wytyczenie tras poprzez tereny zielone. Zapis ograniczenia wagi pojazdów do 5 ton dotyczył traktu utwardzonego (chodnika prowadzącego do przedmiotowego fragmentu działki).

Wszelkie zmiany projektowe musza być zaakceptowane przez projektanta.


 

Pyt. 3: Opisując urządzenia zabawowe Zamawiający powołał się jedynie na Polskie Normy, nie informując o standardzie wykończenia i materiałach z jakich mają być wykonane. Prosimy o sprecyzowanie parametrów wykonania urządzeń.

Odp.: Zestaw zabawowy  - zestaw składający się z kwadratowej, zadaszonej wieży ze ślizgawką (wykonanej ze stali nierdzewnej z bokami z płyt polietylenowych). Wejście na wieżę w postaci drabinki łukowej. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Zestaw wyposażony w ściankę wspinaczkową, tunel oraz rurę strażacką. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Fundamentowanie urządzenia – za pomocą flansz (zgodnie z dokumentacja techniczną).

Małpi Gaj - zestaw sprawnościowy na planie sześcianu wyposażony w siatkę, drabinkę linową, linę z węzłami, dwa drążki do podciągania oraz zestaw rękojeści do podciągania, konstrukcja słupów wykonana ze stali, cynkowana, a następnie dwukrotnie malowana farbą proszkową, liny stylonowe z rdzeniem stalowym. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej. Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Fundamentowanie urządzenia – za pomocą flansz (zgodnie z dokumentacja techniczną).

Huśtawka wagowa -  konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Oś huśtawki osadzona na łożyskach. Siedziska oraz ścianki boczne huśtawki wykonane z polietylenu, elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Bujak - wykonany z płyty polietylenowej HDPE, osadzony na konstrukcji stalowej dwukrotnie malowanej proszkowo. Śruby zabezpieczone w plastikowych osłonach.

Równoważnia wisząca z grzybkami  konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Belka balansująca wykonana z twardego drewna liściastego,  zawieszona na łańcuchach stalowych cynkowanych. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Grzybki wykonana ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Podesty z płyty antypoślizgowej HDPE. Śruby nierdzewne.

Ścianka wspinaczkowa – pionowa ścianka z płyty antypoślizgowej z kamieniami do wspinaczki. Słupy ścianki ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Kamienie wykonane

z tworzywa sztucznego. Rury zaślepione gumowymi czopami. Wszelkie śruby i mocowania nierdzewne.

Fundamentowanie wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną i SIWZ .

Wszelkie zmiany projektowe musza być zaakceptowane przez projektanta.


 

 

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej