pomoc
 DLA RODZICÓW
Sobota 30 września 2023 r. Imieniny obchodzą Wera, Zofia, Honoriusz
WLOCLAWEK WEATHER

DLA RODZICÓW

Prosimy o wpłaty na Radę Rodziców na numer konta 

95124033891111001044109753

 

ŚWIETLICA 

Podanie do świetlicy 

https://sp10wloclawek.pl/download/1598862526PODANIE%20DO%20%C5%9AWIETLICY%20SZKOLNEJ.pdf

Zgoda na powrót z rodzeństwem 

https://sp10wloclawek.pl/download/1598862595ZGODA%20NA%20SAMODZIELNYM%20POWR%C3%93T%20POD%20OPIEK%C4%84.pdf

Zgoda na samodzielny powrót 

https://sp10wloclawek.pl/download/1598862553ZGODA%20NA%20SAMODZIELNY%20POWR%C3%93T.pdf

 

REGULAMINY I PROCEDURY 

STATUT 

https://sp10wloclawek.pl/download/1680698981.pdf

Procedury odbioru dziecka ze szkoły

https://sp10wloclawek.pl/download/1495516536procedury%20odbioru%20dziecka%20ze%20szko%C5%82y.pdf

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych zagrożeń w Szkole Podstawowej nr 10 

https://sp10wloclawek.pl/download/1559210037Procedury%20reagowania%20w%20przypadku%20wyst%C4%85pienia%20zewn%C4%99trznych%20zagro%C5%BCe%C5%84%20w%20szkole.pdf

 

OBIADY 

Zasady sprzedaży obiadów

http://www.sp10wloclawek.pl/download/1662721349.pdf

Zobowiązanie rodziców 

http://www.sp10wloclawek.pl/download/1662721397.pdf

Rezygnacja z obiadów 

http://www.sp10wloclawek.pl/download/1662721303.pdf

 

UBEZPIECZENIE 2023/2024 

Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w INTER RISK

1695034199.docx (live.com)

Ubezpieczenie informacje 

https://sp10wloclawek.pl/download/1695034565.pdf

https://sp10wloclawek.pl/download/1695034547.pdf

Druk zgłolszenia szkody 

https://sp10wloclawek.pl/download/1695034516.pdf

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej