pomoc
 Szkoła Podstawowa 10 we Włocławku
Wtorek 27 września 2022 r. Imieniny obchodzą Damian, Wincenty, Kosma
WLOCLAWEK WEATHER

Stypendium szkolne 2022STYPENDIUM  SZKOLNE  - przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (kwota dochodu nie może przekraczać 600zł na osobę w rodzinie)
Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2022r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B  lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”.
 Wnioski na stypendium można pobrać w holu Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, w szkole- na dyżurce  lub ze strony internetowej https://bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow.../
Więcej informacji na temat stypendium szkolnego na stronie https://bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow.../ i  u pedagogów  szkolnych.

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej